عکس: آرشیف

بخش زنان سازمان ملل: محدودیت‌های طالبان زنان را از رسانه‌ها حذف می‌کند

نهاد سازمان ملل برای برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان موسوم به زنان سازمان ملل گفته است که محدودیت‌های طالبان علیه رسانه‌ها به‌طور خاص زنان روزنامه‌نگار را هدف قرار داده و این محدودیت‌ها زنان را از رسانه‌ها حذف می‌کند.

این نهاد امروز (دوشنبه، ۲ عقرب) با نشر گزارشی گفته است که آنچه را که در سال گذشته برای روزنامه‌نگاران زن اتفاق افتاد و برای افغانستان چه معنایی داشت را تجزیه و تحلیل کرده است.

زنان سازمان ملل گفته است که از سپتامبر ۲۰۲۱، محدودیت‌های خاص رسانه‌ها اعمال شده و طالبان تمامی قوانینی را که روزنامه‌نگاران را تضمین و حمایت می‌کنند، لغو کرده‌اند.

به‌گفته‌ی این نهاد، محدودیت‌های طالبان از طریق ارعاب، شکنجه، دستگیری و آزار مستقیم و غیرمستقیم اجرا می‌شود.

زنان سازمان ملل گفته است: «زنان روزنامه‌نگار به‌ویژه مورد هدف قرار گرفته‌اند؛ با دستورات خاصی که آنان را هدف قرار داده است، مانند پوشاندن صورت خود در تلویزیون».

این نهاد گفته است که محدودیت‌ها علیه زنان باعث حذف آنان از رسانه‌ها خواهد شد.

بخش زنان سازمان ملل افزوده است که خطر تعطیلی رسانه‌ها، به‌دلیل بحران اقتصادی نیز فضای باز را برای حفظ کارمندان زن در رسانه‌ها محدود می‌کند.

به‌گفته‌ی این نهاد، وضعیت کنونی تلاشی سیستماتیک و منسجم برای سرکوب رسانه‌ها و حذف چهره‌ها، دیدگاه‌ها و تجربیات زنان از فضاهای عمومی را به اثبات می‌رساند.