عکس: ارسالی

سنگ‌ بنای یک مرکز بسته‌بندی قالین در جوزجان گذاشته شد

سنگ بنای نخستین مرکز بسته‌بندی قالین در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان گذاشته شد. قرار است که این مرکز در دوهزار متر مربع زمین با هزینه ۱۵۰ هزار دالر امریکایی ساخته شود. هزینه این پروژه را کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می‌پردازد.

ذبیح‌الله زاهد، رییس شرکت «عابد افغان» مجری این پروژه می‌گوید که با ایجاد این مرکز، زمینه‌‌ی کار برای بیش از یک‌هزار نفر نیز فراهم می‌شود. قرار است که در این مرکز، قالین‌های دست‌باف، قیچی، بسته‌بندی و برای صادرات آماده شود.

مقام‌های محلی طالبان در جوزجان با ابراز خرسندی از ساخت مرکز بسته‌بندی قالین، می‌گویند که فعالیت این مرکز برای جلوگیری از قاچاق قالین از کشور مؤثر است.

محمداسماعیل راسخ، والی جوزجان به رسانه‌ها گفته است: «با افتتاح این مرکز بسته‌بندی، قیچی و پروسس قالین در همین جا صورت می‌گیرد و از همین جا به کشورهای خارجی صادر می‌شود که این خبر خوش‌آیند به مردم افغانستان است.»

گفته می‌شود که قالین‌های ساخت افغانستان، در بازارهای جهانی به‌نام‌های کشورهای پاکستان و ایران به فروش می‌رسد.

از سوی هم، صنعت قالین‌بافی در افغانستان در سال‌های اخیر با رکود مواجه شده است. چالش در برابر صادرات و نبود بازار مناسب فروش در داخل کشور عوامل رکود صنعت قالین دانسته می‌شود.