عکس: ارسالی

ایجاد سبزی‌خانه‌های زراعتی در تخار؛ برای ۳۰۰ زن زمینه کار فراهم شده است

یک نهاد خیریه در تخار با ایجاد ۱۵ سبزی‌خانه برای ۳۰۰ زن بیوه و بی‌بضاعت زمینه کار را فراهم کرده است.

این سبزی‌خانه‌ها، در ولسوالی‌های بهارک، خواجه‌غار و شهر تالقان، مرکز تخار توسط مؤسسه «اکتید» ساخته شده‌اند.

بشیراحمد صدیق، مسئول این نهاد در تخار می‌گوید که پنج سبزی‌خانه در ولسوالی بهارک و شش سبزی‌خانه در خواجه‌غار و چهار سبزی‌خانه‌ی دیگر در شهر تالقان قرار دارد.

زنانی که در این سبزی‌خانه‌های زراعتی در تخار مصروف کار اند، از فراهم‌شدن زمینه کار برای‌شان خرسند هستند.

عاطفه، زن ۴۳ ساله و باشنده‌ی ولسوالی بهارک که دو سال پیش شوهرش را از دست داده است، با ۲۰ زن روستایی مشغول در یک سبزی‌خانه است. او می‌گوید همسرش عضو ارتش حکومت پیشین بود و در جنگ کشته شده است.

عاطفه می‌گوید که در حال حاضر در تلاش بهبود اقتصاد خانواده‌اش از طریق کشاورزی است.

مسلمه، یکی دیگر از زنان بی‌بضاعت است که در یکی از این سبزی‌خانه‌های زراعتی مصروف کشاورزی می‌باشد. او می‌گوید که ایجاد این سبزی‌خانه باعث شده است تا زمینه کار برای ۲۰ زن بی‌بضاعت فراهم شود و آنان از این طریق درآمد داشته باشند.

در برخی از ولایت‌های دیگر نیز نهادهای خیریه با ایجاد سبزی‌خانه‌ها زمینه کار برای زنان را فراهم کرده است.