عکس: @faiq_naseer

نصیراحمد فایق: وضعیت حقوق بشر در افغانستان نهایت نگران‌کننده است

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل در نشست مجمع عمومی این سازمان درباره‌ی گزارش سالانه شورای حقوق بشر گفت که وضعیت حقوق بشر در افغانستان نهایت نگران‌کننده است.

فایق طالبان را متهم به تخطی از قوانین بین‌المللی بشری، کشتارها و اعدام‌های صحرایی، بازداشت‌های خودسرانه و کوچ‌های اجباری غیرنظامیان کرده‌ است.

او وضعیت زنان و دختران در افغانستان را شدیدا نگران‌کننده دانسته و گفته است که وضع پالیسی‌های تعصب‌آمیز و سیستماتیک توسط طالبان برای محدودسازی حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران مغایر اصول کنوانسیون‌ها و پیمان‌های حقوق بشری است.

فایق گفته است که طالبان در حال اعمال آپارتاید جنسیتی سیستماتیک علیه زنان هستند.

سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل افزوده است که طالبان دست‌آوردهای دودهه‌ی اخیر در این کشور را واژگون کرده و افغانستان را در جهان به بدترین مکان برای زنان تبدیل کرده‌اند.

او افزوده است که برای رسیدگی مؤثر و جلوگیری از نقض شدید حقوق بشر در افغانستان، ضرورت به تقویت مکانیسم‌های نظارتی و گزارشدهی دفتر سازمان ملل و گزارشگر شورای حقوق بشر است.

فایق تأکید کرده است که برای دستیابی به توسعه، صلح و امنیت، تمام شهروندان افغانستان به‌شمول زنان، جوانان و اقلیت‌ها باید به‌صورت کامل در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سهم بگیرند.

او علاوه کرده است که از طریق یک دولت فراگیر و پاسخ‌گو مبتنی بر حاکمیت قانون، عدالت و اراده‌ی مردم، افغانستان به عدالت، صلح و امنیت دست خواهد یافت.