عکس: آرشیف

برترین‌های کانکور؛ زخمی کورس کاج که یک چشمش را از دست داده، ۳۱۳ نمره گرفت

فاطمه، یکی از بازماندگان حمله خونین به آموزشگاه کاج در غرب کابل که یک چشم خود را از دست داده است، در آزمون کانکور امسال ۳۱۳ نمره اخذ کرده و به دانشکده کمپیوتر ساینس دانشگاه کابل راه یافته است.

فاطمه روز جمعه، ۸ میزان در حالی‌که با همصنفی‌هایش در آزمون آزمایشی کانکور آموزشگاه کاج شرکت کرده بود، هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت. در این حمله حدود ۶۰ دانش‌آموز عمدتا دختر کشته شدند.

او از لیسه رابعه بلخی کابل فارغ شده است. فاطمه می‌گوید که او قصد داشت که از جمع ده برتر دانش‌آموزان کانکور امسال باشد، افتخار بیافریند و با نمرات عالی طب معالجوی بخواند.

نتایج کانکور فاطمه

در کنار فاطمه، طاهره یکی دیگر از زخمیان کاج که هنوز تحت تداوی است، با ۲۹۳ نمره به دانشکده طب دانشگاه البیرونی کاپیسا راه یافته است.

محمدضیا فرزند نوروز که با اخذ ۳۵۳.۹۳ نمره چهارم‌نمره عمومی کانکور امسال شده نیز از دانش‌آموزان آموزشگاه کاج است. او می‌گوید که در روز حمله به آموزشگاه کاج در آن‌جا حضور داشت. او به دانشکده طبی دانشگاه کابل راه یافته است.

نجیب‌الله نجیب، یکی از آموزگاران کاج به روزنامه اطلاعات روز گفت که هشتم‌نمره عمومی و دهم‌نمره نیز از این آموزشگاه هستند.

در کانکور امسال که نتایج آن امروز (شنبه، ۱۴ عقرب) اعلام شد، سلیمان فرزند غلام جیلانی، از لیسه سلطان غیاث‌الدین غوری هرات اول‌نمره عمومی کانکور شده است. او با اخذ ۳۵۵.۴۲ نمره ستاره‌ی کانکور شد و به رشته طب معالجوی دانشگاه هرات راه یافت.

مطابق اعلام اداره امتحانات، ۱۰ نفر برتر کانکور امسال همه پسر اند.

این در حالی است که پیش از حاکمیت طالبان طی دو سال متوالی دو دختر اول‌نمره عمومی کانکور شده بودند.

طالبان پس از دست‌یافتن به قدرت، مکاتب را به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته کرده‌اند.

این گروه در کانکور امسال انتخاب رشته تحصیلی را نیز برای دختران محدود کرده‌ بود.

میزان اشتراک‌کنندگان در مقایسه با سال گذشته به‌گونه‌ای چشم‌گیری کاهش یافته بود.