وزارت داخله: برای بهبود وضعیت امنیتی، برنامه‌ی جدید داریم

اطلاعات روز: وزارت امور داخله‌ی کشور اعلام کرد که برای بهبود وضعیت امنیتی، دو برنامه‌ی پنج ساله روی دست گرفته شده است. عمر داوودزی، سرپرست این وزارت دیروز در نشست شورای مشورتی پولیس در کابل گفت، برنامه‌ی نخست، از پایان سال ٢٠١٤ آغاز و تا ٢٠١٨ ادامه خواهد یافت؛ برنامه‌ی دوم، از سال ٢٠١٩ تا سال ٢٠٢٤ است.

به گفته‌ی او، مطابق این برنامه‌ها، روی مسلکی شدن نیروهای پولیس و جلوگیری از ضایعات و فساد تلاش خواهد شد. داوودزی در ادامه گفت که در حال حاضر همکاری‌ نیروهای بین‌المللی به شکل نورمال آن برگشته و در بعضی حالات، مشترکاً با نیروهای امنیتی افغان در مقابل دشمن می‌جنگند.

او افزود، در زمان حکومت رییس جمهور کرزی، بعضی محدودیت‌ها بر نیروهای خارجی در کشور وضع شده بودند و از احتیاط زیاد کار گرفته می‌شد؛ اما با روی کار آمدن حکومت جدید، این محدودیت‌ها کم شده و نیروهای خارجی در بعضی از موارد در مبارزه با تروریزم با نیروهای امنیتی همکاری می‌کنند.

داووزی گفت، هر وقتی که نیروهای امنیتی افغان، از نیروهای بین‌المللی خواستار کمک شده‌اند، از طرف آن‌ها جواب مثبت داده شده و همکاری کرده‌اند. سرپرست وزارت داخله در ادامه افزود، مخالفان مسلح دولت در سال جاری تلاش کردند‌ تا بعضى مناطق کشور را در کنترول‌شان بیاورند، اما موفق نشدند.

داوودزی ادامه داد، در گذشته در حدود ١٤٥هزار نيروهاى بین‌المللی در کشور با شورشیان در جنگ بودند؛ اما امسال، تعداد این نیروها به ٣٣ هزار کاهش یافته است. به گفته‌ی او، نیروهای امنیتی پس از سال 2014 به تنهایی توانایی مبارزه با شورشیان را دارند و در این زمینه کدام تشویش جدی در پیش نیست.