عکس: ارسالی

توزیع بذر اصلاح‌شده و کود کیمیاوی برای کشاورزان در غور آغاز شد

روند توزیع گندم اصلاح‌شده بذری و کودهای کیمیاوی برای کشاورزان در غور آغاز شد.

محمدنبی احمدی، رییس زراعت و مالداری طالبان در غور گفت که این مواد زراعتی از سوی دفتر «اکشن اید» برای مصونیت غذایی و ایجاد شغل برای کشاورزان توزیع می‌شود.

به‌گفته‌ی او، قرار است که ۴۰۰ تُن گندم و ۸۰۰ تن کودهای «سیاه» و «سفید» برای کشاورزان در مرکز و چهار ولسوالی غور توزیع شود.

کشاورزان در غور از آغاز روند توزیع گندم اصلاح‌شده بذری و کود کیمیاوی ابراز خوش‌بینی کرده و می‌گویند که گندم‌های بذری اصلاح‌شده و کود کیمیاوی در افزایش حاصلات شان نقش مهم دارند.