عکس: اداره راه آهن

طالبان مراقبت و مدیریت خط آهن حیرتان‌-مزار را به یک شرکت قزاقستانی واگذار کردند

شرکت قزاقستانی «منصور فاتح» مراقبت و مدیریت انتقالات خط آهن حیرتان-مزار شریف را در بدل بیش از چهار میلیون دالر در سال بر عهده گرفته است.

این قرارداد امروز (دوشنبه، ۱۴ قوس) در مرکز رسانه‌های حکومت طالبان امضا شد.

ملا بخت‌الرحمن شرافت، سرپرست اداره خط آهن حکومت طالبان گفته است که این قرارداد در خصوص عرضه خدمات برای مدت دو سال به ارزش سالانه مبلغ ۴.۱ میلیون دالر عقد شده است.

به‌گفته‌ی او، در قرارداد قبلی که با شرکت ازبیکستانی «ترانس سودیگانا» عقد شده بود، سالانه حدود ۱۵ میلیون دالر پرداخت می‌شد.

به‌گفته‌ی او، براساس قرارداد جدید، دامنه‌ی عرضه خدمات از یک استیشن به سه استیشن گسترش می‌یابد، در روند جمع‌آوری عواید شفافیت تأمین خواهد شد و همچنین شرکت قراردادی پرسنل خط آهن افغانستان را آموزش خواهد داد.

طالبان گفته که به اساس قرارداد قبلی، مبلغ حدود ۱۵ میلیون دالر در بدل عرضه خدمات در ۲۲ کیلومتر پرداخت می‌شد، اما پس از این مبلغ بیش از ۴.۱ میلیون دالر سالانه در بدل عرضه خدمات در ۱۰۶ کیلومتر پرداخت خواهد شد.