حضور ۷۰۰ شرکت ملی و بین‌المللی در نمایشگاه امام ابوحنیفه

نمایشگاه بین المللی امام ابوحنیفه در کابل برگزار شد. در این نمایشگاه بزرگ که توسط اتاق‌های تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با همکاری وزارت‌های ذی‌ربط حکومت سرپرست طالبان راه اندازی شده است ۷۰۰ شرکت داخلی و خارجی اشتراک کرده‌اند. این نمایشگاه که در چمن حضوری کابل برگزار شده است شامل تولیدات ملی و بین المللی است واز پنج‌شنبه ده قوس آغاز شده و تا هفدهم قوس به روی بازدیدکنندگان باز است. بازرگانان و تاجران داخلی با ابراز خرسندی از حضور در این نمایشگاه، راه اندازی چنین برنامه‌هایی را برای معرفی محصولات تولیدی‌شان موثر و مفید می‌خوانند.