طالبان در ده روز گذشته شش نفر را در پکتیکا در ملاءعام شلاق زده‌اند

مسئولان محلی طالبان در ولایت پکتیکا در زون جنوب‌شرق کشور در ده روز گذشته شش نفر را به اتهام ارتکاب جرم دزدی در ملاءعام شلاق زده‌اند.

در تازه‌ترین مورد، طالبان در پکتیکا امروز سه نفر را به اتهام دزدی در استدیوم ورزشی این ولایت شلاق زده‌اند.

مسئولان محلی طالبان در پکتیکا گفته‌اند که حکم شلاق این افراد از سوی دادگاه ابتداییه شهری این ولایت صادر شده است.

امان‌الله منقاد، رییس دادگاه استیناف طالبان در پکتیکا هنگام تطبیق حکم شلاق بر این افراد، گفته است که آنان تطبیق حدود شرعی را بر «مجرمین» ادامه خواهند داد.

این درحالی است که در طالبان در تاریخ هفتم قوس نیز سه نفر را که به اتهام دزدی بازداشت کرده بودند، در استدیوم ورزشی ولایت پکتیکا در ملاءعام شلاق زده بودند.