افراد معتاد به مواد مخدر در فاریاب: نیروهای طالبان ما را لت‌و‌کوب می‌کنند

شماری از افراد معتاد به مواد مخدر در شهر میمنه، مرکز فاریاب از رفتار نیروهای طالبان شکایت کرده و می‌گویند که طالبان آنان را مورد ضرب‌و‌شتم شدید قرار می‌دهند.

قاسم یکی از این افراد که در ایران به مواد مخدر آغشته شده است، به اطلاعات روز می‌گوید که به علت ناداری و فقر معتاد شده و مدت‌هاست در زیر پل شهر میمنه زندگی می‌کند.

وی می‌گوید که روزانه با جمع‌آوری پلاستیک از سطح شهر و فروش آن، نان و موادش را تأمین می‌کند، اما نیروهای طالبان شب‌هنگام به آنان یورش برده و شدیدا آنها را لت‌و‌کوب می‌کنند و هر چیزی داشته باشند با خود می‌برند.