دانشگاه هرات
عکس: آرشیف

یا همه یا هیچ‌کس؛ دانشجویان سه دانشکده دانشگاه هرات صنف را تحریم کردند

دانشجویان دانشکده‌‌های طب، اقتصاد و کمپیوتر ساینس دانشگاه هرات در اعتراض به تعلیق تحصیل دختران از سوی طالبان، صنف‌ها را تحریم کردند.

این دانشجویان با ارسال نامه‌های جداگانه عنوانی ریاست دانشگاه هرات که تحت مدیریت طالبان است، نوشته‌اند که تعلیق تحصیل دختران خلاف ارزش‌های اسلامی و ملی است.

برخی از این دانشجویان به روزنامه‌ اطلاعات روز گفتند تا زمانی که به دختران اجازه‌ی تحصیل داده نشود به صنف حاضر نمی‌شوند.

در برخی ولایت‎های دیگر نیز دانشجویان و استادان در اعتراض به تعلیق تحصیل دختران صنف‌های درسی را تحریم کرده‌اند. شعار معترضان تحصیل برای همه یا هیچ‌کس است.

تعلیق تحصیل دختران توسط طالبان با واکنش‌ها و مخالفت‌های گسترده در داخل و خارج از کشور مواجه شده است. شماری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی به‌شمول چندین کشور اسلامی این تصمیم طالبان را محکوم کرده‌اند.

این در حالی است که طالبان در تازه ترین اقدام کار زنان در مؤسسات دولتی و غیر دولتی را نیز منع کرده‌اند.