نمایندگان سازمان‌های جهانی با سرپرست وزارت صحت عامه طالبان دیدار کردند

وزارت صحت عامه طالبان می‌گوید که قلندر عباد، سرپرست این وزارت با نمایند‌گان سازمان‌های بین‌المللی دیدار کرده است.

گفته شده که در این دیدار نمایندگان سازمان صحی جهان، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف)، صندوق جمعیت سازمان ملل، دفتر معاونت این سازمان در افغانستان، (یوناما) و دفتر سازمان ملل برای هماهنگی کمک‌ها «اوچا» حضور داشتند.

وزارت صحت عامه طالبان گفته است که سرپرست این وزارت با نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی درباره‌ی بهبود عرضه خدمات صحی و هماهنگی هرچه بهتر گفت‎‌‎و‌گو کرده است.

این در حالی است که طالبان کار زنان در مؤسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی در افغانستان را منع کرده‌اند و این اقدام واکنش‌های جهانی را در پی داشته است.

تا اکنون دست‌کم چهار سازمان بین‌المللی کمک‌رسان در اعتراض به منع کار زنان در مؤسسات غیردولتی توسط طالبان، فعالیت‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآورده‌اند.