حنفی به امینه محمد: سازمان ملل برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان همکاری نکرده است

عبدالسلام حنفی، معاون اداری نخست‌وزیر طالبان در دیدار با امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل گفته است که این سازمان در راستای حذف نام‌های سران طالبان از لیست سیاه، به رسمیت شناختن حکومت این گروه و سپردن کرسی نمایندگی دایمی افغانستان همکاری و توجه نکرده است.

دفتر حنفی در خبرنامه‌ای گفته است که امینه محمد در این دیدار درباره‌ی منع کار و تحصیل زنان ابراز نگرانی کرده و خواستار بازنگری در این تصمیم طالبان شده است.

به نقل از این خبرنامه، معاون دبیرکل سازمان ملل گفته است که در بخش‌های مختلف به‌ کار و فعالیت زنان نیاز است، «بنابراین باید مسائل به‌وجود آمده از طریق صحبت حل گردد».

در خبرنامه‌ی دفتر معاون نخست‌وزیر طالبان به نقل از امینه محمد آمده است: «ما می‌خواهیم در کنار افزایش کمک به افغانستان، این کشور عضو فعال جامعه‌ی بین‌المللی شود‌. آینده‌ی افغانستان به آموزش و تعلیم نسل این کشور مرتبط است.»

طالبان پس از دست یافتن به قدرت در ابتدا دروازه‌های مکاتب را به‎‌روی دختران بستند و اخیرا تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را نیز تعلیق و کار زنان در نهادهای غیردولتی را منع کرده‌اند.

با این حال، سیما باهوس، رییس اجرائیه بخش زنان ملل متحد در دیدار با حنفی گفته است که کمک به افغانستان مرتبط به فعالیت‌ها و فرصت‌های کاری زنان است.

او تأکید کرده است که برای زنان راه‌های کار کردن در مطابقت با ارزش‌ها و فرهنگ افغانستان جست‌وجو گردد.

معاون اداری نخست‌وزیر طالبان اما گفته است که حکومت این گروه به حقوق زنان در چوکات شریعت اسلام و «عنعنات افغانی احترام دارد و در بخش‌های مختلف کارهای مثبت انجام داده است».

حنفی افزوده است که جامعه‌ی بین‌المللی باید کمک‌های بشری را به مسائل سیاسی ربط ندهد، زیرا با این کار، زنان متضرر می‌شوند. او اضافه کرده است: «در این بخش مسائل به‌وجود آمده از طریق مذاکره و مفاهمه به‌گونه‌ی بهتر حل گردد.»

با گذشت یک‌ونیم سال از تسلط طالبان بر کابل، تا اکنون حکومت این گروه به‌عنوان حکومت افغانستان به رسمیت شناخته نشده است.

فرامین اخیر طالبان راجع به منع کار زنان در نهادهای غیردولتی و تعلیق تحصیل دختران واکنش‌های منفی جهانی را در پی داشته است.

معاون اداری نخست‌وزیر طالبان در دیدار با هیأت سازمان ملل گفته است که به‌خاطر جنگ طولانی در افغانستان، میلیون‌ها نفر مهاجر و پنج میلیون معتاد شده که تخمینا یک میلیون آن را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

وی افزوده است که به‌خاطر جنگ‌های طولانی، فقر و خشک‌سالی در کشور، بسیاری از شهروندان افغانستان به کمک‌های بین‌المللی نیازمند هستند.