شروع مجدد دانشگاه فقط برای پسران؛ دختران دانشجو خواهان تحریم صنف‌ها شدند

گروهی از دانشجویان دختر و زن در نامه‌ای از دانشجویان پسر و استادان مرد دانشگاه‌های افغانستان خواسته‌‌اند که دانشگاه‌ها را تحریم کنند. طبق اعلام طالبان، روز (دوشنبه، ۱۵ حوت) دانشگاه‌های مناطق سردسیر تنها به‌روی پسران باز شد.