واگذاری استخراج جست و سرب از معدن «بی‌بی گوهر» قندهار در برابر ساخت جاده

طالبان استخراج جست و سرب از معدن «بی‌بی گوهر» ولسوالی خاکريز ولایت قندهار را به شرکت خصوصی، در بدل ساخت ۲۵۰ کیلومتر جاده واگذار کرده است.

عبدالحنان حامد، رییس معادن و پترولیم طالبان در قندهار گفته که قرار است شرکت پیمانکار، در مسیر شاهراه قندهار-ارزگان و ترینکوت- دهراوود جاده بسازد.

به‌گفته‌ب وی، ساخت ۲۵۰ کیلومتر جاده در مسیرهای یادشده حدود ۷۰ میلیون دالر هزینه دارد و این هزینه توسط شرکت «بلال بصیر» پرداخت می‌شود و در مقابل این شرکت معادن سرب و جست «بی‌بی ‌گوهر» را استخراج می‌کند.

رییس معادن و پترولیم طالبان افزوده است که شرکت مذکور در کنار ساخت جاده از هر تُن جست و سرب، ۱۵ تا ۱۷ درصد به حکومت طالبان نیز سهم خواهد داد.

رئیس معادن و پترولیم طالبان در قندهار می‌گوید که معدن «بی‌بی گوهر» دارای طلا و نقره هم است، اما تنها استخراج جست و سرب برای پنج سال قرارداد شده است.

گفته می‌شود که این معدن در زمان حکومت پیشین هم توسط طالبان به‌طور غیرقانونی استخراج می‌شد.

رییس معادن و پترولیم طالبان این موضوع را می‌پذیرد و می‌گوید که در گذشته این گروه استخراج معدن «بی‌بی‌ گوهر» را به فردی سپرده بود و این فرد در سال حدود هزار تُن جست و سرب استخراج کرده بود.

مسئولان شرکت ساختمانی خصوصی «بلال بصیر» می‌گویند که با ساخت جاده شاهراه ارزگان – قندهار و استخراج معدن زمینه‌ی اشتغال برای صدها نفر فراهم خواهد شد.

محمد رفیق منگل، مسئول پروژه این شرکت می‌گوید که در استخراج معدن «بی‌بی‌ گوهر» سه هزار و ۵۰۰ نفر به‌گونه‌ی مستقیم کار خواهند کرد. همچنین به‌گفته‌ی او، برای پنج‌هزار نفر در ساخت شاهراه زمینه‌ی کار فراهم خواهند شد.

طالبان می‌گویند که استخراج ۱۲ معدن در قندهار آغاز شده است. این گروه هفته‌ی گذشته پروژه سمنت «شوراندام» را به شرکت خصوصی واگذار کرد.