مردان هندوکش؛ جان باخته‌گان جنگ سالنگ کی‌ها بودند؟

به دنبال کشته شدن اعضای جبهه آزادی، طالبان اجازه برگزاری نماز جنازه‌ی آنان را نداده و صرف به زنان اجازه داده‌اند تا اجساد کشته شده‌ها را از محل جنگ انتقال دهند.