برای حل مشکلات مهاجران، هیأت دیگری به ایران می‌رود

اطلاعات روز: محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که قرار است یک هیأت دیگر متشکل از وزارت‌های مختلف برای حل مشکلات و آینده‌ی مهاجران افغان به ایران سفر کند. معاون دوم ریاست اجرایی در این نشست در مورد سفرش به ایران نیز جزئیات ارائه کرد.

او گفت که در این سفر پیرامون موضوعات مختلف در قسمت حل مشکلات مهاجران با مقام‌های ایران بحث شد. محقق تأکید کرد که در این سفر روی تمدید اقامت مهاجران افغان در ایران برای شش ماه توافق شد. او در ادامه گفت که ۱ میلیون مهاجر افغان به شکل غیر‌قانونی در ایران به‌سر می‌برند که با مشکلات جدی مواجه اند.

به گفته‌ی او، فرزندان مهاجران افغان در ایران حق شمولیت در مکتب‌ها در این کشور را ندارند. معاون دوم ریاست اجرایی گفت که روی این موضوعات مفصل بحث شد و مشکلات آنان حل می‌شوند. بر اساس آمارهای ارائه شده، در حال حاضر حدود دو میلیون مهاجر افغان در این به‌سر می‌برند که با مشکلات زیادی مواجه اند.

از سوی‌ دیگر، محمد محقق می‌گوید که تأخیر در تشکیل کابینه‌ی جدید بر وضعیت امنیتی تأثیر منفی گذاشته است. او در مورد افزایش نا‌امنی و حملات انتحاری در نقاط مختلف کشور گفت: «از افزایش حملات انتحاری و کشتار غیر‌نظامیان در کشور متأثر شدیم. این واقعیت است که تأخیر در تشکیل کابینه‌ی جدید، این نابه‌سامانی‌ها را دارد».

او موج تازه‌‌ای از کشتار غیر‌نظامیان در کشور را محصولی از افراطگرایی و حمایت برخی کشورها‌ از تروریزم خواند. اما محقق ابراز امیدواری کرد که با معرفی کابینه، حملات تروریستی مهار شوند. او در مورد تشکیل کابینه‌ی جدید گفت که در خصوص نحوه‌ی مشارکت دو تیم در ساختار کابینه‌ی جدید موافقت شده است.

محقق گفت که تنها اسامی وزیران برای معرفی به وزارت‌ها باقی مانده که این مسئله نیز در آینده حل می‌شود. این در حالی است که اشرف غنی چند روز پیش گفت که اعضای کابینه‌ی جدید تا سه هفته‌ی آینده معرفی می‌شوند. بیش از دو ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی می‌گذرد، اما هنوز کابینه‌ی این حکومت معرفی نشده است.