سیاسی شدن پروژه‌ی «گردن دیوال» توسط حلقات داخل حکومت

اطلاعات روز: عده‌ا‌ی از نمایندگان مردم در شورای ملی، فعالان مدنی و شهروندان از کارکرد حکومت در زمینه‌ی پروژه‌ی گردن دیوال انتقاد نموده و تکمیل نشدن آن را برنامه‌ی سیاسی حلقات داخل حکومت می‌دانند. به باور آنان، حلقاتی در درون حکومت وجود دارند که نمی‌خواهند این پروژه کامل و به بهره‌برداری سپرده شود.

علی ‌اکبر جمشیدی، نماینده‌ی مردم ولایت دایکندی در مجلس سنا معتقد است که سرک گردن دیوال یک پروژه‌ی ملی است که تکمیل شدن آن تأثیرات گسترده‌‌ای بر وضعیت اقتصادی شهروندان دارد. وی هم‌چنان علاوه نمود که باشندگان صفحات مرکزی کشور همیشه از حاکمیت دفاع نموده‌اند، ولی حکومت به آنان توجهی ندارد. این پروژه از مدت چند سال بدین‌سو است که در جمله‌ی برنامه‌های حکومت شامل بوده؛ اما کار آن توقف و پروژه‌ی آن ناتمام باقی مانده است.

به باور جمشیدی، حلقات در درون حکومت باشندگان مناطق مرکزی را به گونه‌‌ای به تمویل کنند‌گان پروژه‌ی گردن دیوال وانمود می‌نمایند، که آنان در نزدیکی با ایرانی‌ها قرار دارند، تا از تداوم کار این پروژه جلوگیری نموده باشند. فکوری بهشتی، نماینده‌ی مردم بامیان نیز از بی‌توجهی حکومت انتقاد نمود‌ و علاوه کرد که این پروژه از چند‌سال به این‌سو مطرح بوده، ولی کاری در زمینه صورت نگرفته است.

سیما جوینده، نماینده‌ی مردم ولایت غور ضمن تأیید گفته‌های سایر نمایندگان و فعالان مدنی، علاوه نمود که باشندگان مناطق مرکزی خود را قربانی مطیع بودن از قانون می‌دانند. مناطق مرکزی از امن‌ترین مناطق کشوراند که در زمینه‌ی بازسازی و راه‌اندازی پروژه‌ها در آن کم‌تر توجه صورت گرفته است.

وی هم‌چنان علاوه نمود که عدم توجه‌ حکومت سبب می‌گردد که واکنش باشندگان مناطق مرکزی را در قبال داشته باشد و برای به دست آوردن حقوق خویش در برابر بی‌تفاوتی حکومت ایستاده‌گی نمایند. مناطق مرکزی نسبت به سایر ولایت‌های کشور شاهد کم‌ترین بازسازی بوده‌اند، در حالی که نا‌امن‌ترین مناطق کشور بیش‌ترین هزینه‌ها و پروژه‌ها را به خود اختصاص داده و پس از اکمال آن چندی نمی‌گذرد که دوباره توسط گروه‌های مخالف حکومت تخریب و از بین برده می‌شود.

سید ناصر موسوی، سخن‌گویی فعالان مدنی در برنامه‌ی دیروزی به خبرنگاران اظهار داشت که حکومت سال قبل تعهد سپرده بود تا سالانه مبلغ 50 میلیون دالر به این پروژه اختصاص دهد؛ اما تاهنوز از این بودجه خبری نیست و به فراموشی سپرده شده است. به گفته‌ی ناصر موسوی، عدم توجه حکومت سبب می‌گردد که باشندگان این مناطق گزینه‌ی تحریم انتخابات را روی دست بگیرد. سرک حلقه‌ای گردن دیوال از مناطق مرکزی کشور می‌گذرد و ولایت‌های میدان وردک، بامیان، دایکندی، غور و هرات را به هم‌دیگر وصل می‌سازد.