جسد یک قاضی زن از کابل یافت شد

اطلاعات روز: مسئولان فرماندهی پولیس کابل می‌گویند که جسد یک قاضی زن از ولسوالی بگرامی کابل یافت‌ شده است. فرید احمد فضلی، رییس تحقیقات جنایی این فرماندهی دیروز گفت که مأموران پولیس این جسد را به روز پنج‌شنبه، 27 قوس پیدا کرده‌اند. هنوز انگیزه‌ی قتل این قاضی مشخص نشده‌، اما شوهرش در پیوند به این قضیه بازداشت شده است.

این قاضی فهیمه نام داشته که از چندی بدین‌سو به عنوان قاضی دادگاه خانوادگی کابل اجرای‌ وظیفه ‌کرده است. رییس تحقیقات جنایی فرماندهی پولیس کابل گفت که این قاضی حوالی ساعت 3 بعد‌از‌ظهر روز چهارشنبه، 26 قوس از دفتر کارش خارج شده و از آن زمان تا یافتن جسدش توسط پولیس، ناپدید بوده است.

او می‌گوید که بر اساس تحقیقات ابتدایی، این قاضی پس از خارج شدن از دفتر کارش، به خانه رفته است. اما فضلی گفت که هنوز چگونگی قتل این خانم معلوم نیست، ولی تحقیقات در این زمینه جریان دارد. مسئولان دادگاه کابل تا‌کنون در مورد این قضیه چیزی نگفته‌اند.