عکس: آرشیف

پرتاب چاندریان-۳ به ماه زیر نظر یک دانشمند زن؛ کرزی خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران شد

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان با اشاره به فرود موفقانه فضاپیمای چاندریان-۳ زیر نظر ریتو کریدال شیروواستوا، یک دانشمند زن هندی، خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران در کشور شده است.

آقای کرزی امروز (جمعه، ۳ سنبله) در پستی در پلتفرم ایکس نوشته است که هند و افغانستان در یک منطقه هستند، اما عامل این پیشرفت بزرگ آن‌ها، آموزش و توجه به علم است.

رییس‌جمهور پیشین کشور یکبار دیگر از طالبان خواسته است که برای آبادی، پیشرفت و خودکفایی کشور، به آموزش توجه خاص داشته باشند.

او همچنین از طالبان خواسته است که هرچه زودتر دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها را به‌روی دختران باز و زمینه‌ی بازگشت زنان به کار را فراهم کنند تا افغانستان نیز بتواند در پرتو علم و دانش گام‌های مهمی به سوی آینده‌ی روشن بردارد.

طالبان دو سال می‌شود که دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده‌اند و نزدیک به یک سال است که دروازه دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران مسدود کرده‌اند.