چالش‌های دانش‌آموزان در قندوز؛ مکتبی که ۱۷ سال می‌شود تعمیر ندارد

ده‌ها کودک از مناطق دور و نزدیک روزانه برای فراگیری آموزش به این مکتب در ولسوالی قلعه‌زال قندوز جمع می‌شوند. ۱۷ سال از تأسیس این مکتب می‌گذرد، اما هنوز هم ساختمان ندارد. نبود ساختمان و سرپناه، دانش‌آموزان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.