كمك 100 ميليون دالری برای رشد معارف کشور

اطلاعات روز: وزارت معارف از کمک 100 میلیون دالری برنامه‌ی مشارکت جهانی برای آموزش (جی‌پی‌ای‌) برای رشد معارف کشور خبر داد. قرار است این کمک‌ بین سال‌های 2016-2018 در بخش معارف مصرف شود. در خبرنامه‌ی وزارت معارف که در اختیار روز‌نامه‌ی اطلاعات قرار گرفته، آمده است، از مبلغ 100 میلیون دالر، 70 میلیون آن از سوی نهاد (جی‌پی‌ای) تصویب و 30 میلیون دیگر آن نظر به تکمیل و پیشرفت تعهدات قبلی، بعداً منظور می‌شود.

در این خبرنامه آمده است که کمک جدید برای رشد و تقویت معارف افغانستان در آخرین نشست بورد رییسان «برنامه‌ی جهانی مشارکت برای آموزش» در واشنگتن، پایتخت امریکا در نظر گرفته شده است. قرار است این کمک در سال‌های آینده برای رشد معارف در 40 ولسوالی 13 ولایت مصرف شود.

این پول در بخش معارف در ولسوالی‌های ناامن و هم‌چنان مناطقی که سطح تعلیم دختران در آن‌جا پایین است، مصرف می‌شود. محل‌های دور‌دست، فقیر و محروم نیز شامل این کمک اند. در خبرنامه‌ی وزارت معارف آمده است که این وزارت در حال حاضر مصروف تهیه‌ی برنامه‌ی دقیق برای عملی شدن کمک جدید نهاد «جی‌پی‌ای» است.

بر اساس این خبرنامه، کمک‌های جدید در مناسب‌ترین راه‌های پیشرفت معارف به مصرف می‌رسد. برنامه‌ی مشارکت جهانی برای تعلیم، نخستین خدماتش را در سال 2013 در کشور آغاز کرده است. گفتنی است که در 13 سال گذشته میلیون‌ها دالر برای رشد معارف کشور کمک شده، اما به دلیل فساد و عدم مصرف شفاف، هنوز معارف با مشکلات مواجه است.