جابه‌جایی 1050 خانواده‌ی خارجی مربوط به داعش در دو ولایت

اطلاعات روز: والی پکتیکا و سرپرست ولایت غزنی دیروز در یک نشست خبری مشترک اعلام کرده‌اند که 1050 خانواده‌ی خارجی بی‌جا‌شده، به‌شمول پاکستانی‌ها، در این دولایت‌ خودشان را مربوط به گروه داعش یا دولت اسلامی خوانده‌اند. به گفته‌ی آنان، این خانواده‌ها شامل زنان و اطفالی اند که با خودشان بیرق‌های سیاه دارند.

به گزارش روزنامه‌ی اطلاعات روز به نقل از خبرگزاری پژواک، موسی خان اکبرزاده، سرپرست ولایت غزنی در این نشست خبری مشترک گفته است که در ولسوالی ناوه‌ی این ولایت ٢٠٠ تن خارجی مستقر شده‌اند. به گفته‌ی او، شماری از خارجی‌های دیگر در ولسوالی‌های گیلان ولایت غزنی نیز مستقر شده‌اند.

سرپرست ولایت غزنی تأکید کرده است که این افراد با بیرق‌های سیاه به‌نفع گروه داعش شعار می‌دهند و علیه نیروهای امنیتی هستند. او با اشاره به این‌که این افراد در غزنی در میان باشندگان این ولایت ترس ایجاد کرده، گفته است که شماری از این افراد از مدرسه‌‌ها‌ی پاکستان آمده‌اند؛ شاید یک دسیسه‌ی بزرگ در راه باشد.

او می‌گوید، پس از تحقیقات همه‌جانبه در این مورد، این مسئله را با سران حکومت مرکزی در میان می‌گذارد. اما اکبر‌زاده گفته است: «شنیدم که شمار‌ دیگری از این افراد هم آمده‌اند. معلومات ما نشان می‌دهند که 90 درصد برای توطئه می‌‌آیند. این افراد طالبان سابقه هستند و با نیروهای امنیتی می‌جنگند».

به‌دنبال آن، عبدالکريم متين، والی پکتيکا گفته است که حدود 850 خانواده‌ی خارجی به‌طور غیرقانونی به‌نام مهاجر در این ولایت جابه‌جا شده‌اند. به گفته‌ی او، این خانواده‌ها شامل عرب‌ها، پاکستانی‌ها و چچینی‌ها هستند و در برخی از مناطق، مردم را از خانه‌های‌شان به زور بیرون کشیده‌اند و اکنون در خانه‌های آنان مستقر شده‌اند.

متین گفته است که این خانواده‌ها در ولایت‌های غزنی، زابل و پکتیکا در بین مناطق نوبهار، آب‌بند، ناوه و شمیلزی مستقر شده‌اند. به گفته‌ی او، مناطق یاد‌شده امن نیستند و با پاکستان مرز مشترک دارند. مقام‌های حکومتی در کابل همواره حضور داعش در کشور را رد‌ کرده‌اند.