Photo: Social Media

برای مغاره‌نشین‌های بامیان مواد غذایی و لباس زمستانی توزیع شد

دفتر والی طالبان در بامیان می‌گوید که یک نهاد چینی برای ۴۰۰ خانواده مستحق و مغاره‌نشین در مرکز این ولایت، کمک‌های غذایی و لباس زمستانی توزیع کرده است.

این کمک‌ها شامل آرد، کمپل، لحاف، لباس گرم و قرطاسیه برای کودکان است.

مسئول نهاد چینی گفته است که او و همکارانش این مقدار کمک‌ را از هزینه شخصی شان برای خانواده‌های نیازمند و مغاره‌نشین فراهم کرده‌اند. از این نهاد «انجمن خوش نویسی» نام برده شده است.

براساس آماری که در سال‌های قبل منتشر شده، در اطراف مغاره‌های مجسمه‌های تخریب‌شده بودا در حدود ۳۰۰ خانواده زندگی می‌کنند.

این خانواده‌ها در زمستان و هوای سرد بامیان، زندگی دشواری را سپری می‌کنند.

اوایل امسال گزارش شد که کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) برای ۱۴۴ خانواده‌ی مغاره‌نشین در بامیان شهرک رهایشی می‌سازد؛ اما تاکنون روشن نیست که کار ساخت این شهرک به کجا رسید.