مجمع مدافعان حقوق بشر نیز خواهان به رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت شد

مجمع مدافعان حقوق بشر با حمایت از پیشنهاد کارشناسان سازمان ملل متحد برای به رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت، از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی خواسته است که به این تخطی «وحشتناک» حقوق بشری توجه ویژه کنند و برای به رسمیت‌‌شناختن آن گام‌های مؤثر بردارند.

کارشناسان سازمان ملل به‌تازگی در یک بیانیه‌ی مشترک با برجسته‌کردن وضعیت زنان و دختران در افغانستان، خواستار به رسمیت‌شناختن آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت شده‌اند.

این کارشناسان گفتند که آپارتاید جنسیتی یک تهدید واقعی و یک واقعیت زنده برای میلیون‌ها زن و دختر در سراسر جهان است، اما در حال حاضر به صراحت در حقوق بین‌الملل تدوین نشده است.

آنان هشدار داده‌اند که در افغانستان، فرمان‌ها، سیاست‌ها و عملکردهای طالبان یک سیستم نهادینه‌شده‌ی تبعیض، ستم و سلطه بر زنان و دختران را تشکیل می‌دهند که معادل آپارتاید جنسیتی است.

کارشناسان سازمان ملل متحد تأکید کرده‌اند که حکومت طالبان تدوین آپارتاید جنسیتی را در حقوق بین‌الملل ضروری کرده، زیرا این کار به جامعه‌ی بین‌المللی اجازه می‌دهد تا حملات طالبان به حقوق زنان و دختران افغانستان را بهتر شناسایی و رسیدگی کند.

مجمع مدافعان حقوق بشر در اعلامیه‌ای که روز پنج‌شنبه (۲ حوت) منتشر شده، گفته است که به رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی به‌عنوان یک جنایت مشهود، سبب می‌شود تا مرتکبین آن در برابر قوانین پاسخ‌گو شوند و از اعمال ضد بشری علیه زنان پرهیز کنند.

این مجمع از نهادهای مدنی، رسانه‌‌ای، اتاق‌های فکری، نهادهای اکادمیک و شخصیت‌های روشن‌فکر خواسته است تا به این کارزار بپیوندند و در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی برای به رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی به‌عنوان یک اقدام ضد بشری دادخواهی کنند.

مجمع مدافعان حقوق بشر گفته است که به رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی به‌عنوان یکی از جرایم ضد بشری، تبعات مهم بین‌المللی خواهد داشت.

به گفته‌ی این مجمع، رسمیت آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت، سبب خواهد شد که دولت‌ها و ساختارهای جهانی در تعامل با اداره‌ی طالبان اصول حقوق بشری را به عنوان پیش‌شرط اساسی در نظر بگیرند.