قطع لین برق زورمندان توسط شرکت برشنا

اطلاعات روز: شرکت برشنا دیروز در حضور رسانه‌ها طی گشت و نظارتی که برصندوق‌های برق در سطح شهر کابل داشت، لین برق افراد زورمند و متنفذ که به گونه‌ی غیرقانون وصل شده بو‌دند را، قطع و نام‌شان را فاش ساخت. به گفته‌ی مسئولان شرکت برشنا، به این افراد بارها خبر داده شده تا مشکل شان را حل نمایند؛ اما تاهنوز مراحل قانونی خود را طی ننموده و به گونه‌ی غیرقانونی از برق استفاده می‌نماید.

طاهر صافی، مشاور رییس جمهور کرزی یکی از افرادی است که نامش در این لیست قرار دارد. به گفته‌ی رییس عمومی ‌تفتیش برق کابل، چندین‌بار به ‌صافی خبر داده شده بود، ولی تاهنوز مشکل را حل ننموده و به همین لحاظ لین برقش قطع می‌گردد. لین برق خانه‌ی صافی به گونه‌ی مستقیم و بدون کدام دست‌گاهی که بتواند صرفیه‌ی برق را نشان بدهد، وصل است. عبدالبصیر صافی، برادر مشاور رییس جمهور کرزی این اقدام شرکت برشنا را نادرست خوانده و مأموران این شرکت را متهم به وصل مستقیم لین برق خانه‌ی شان نمود. وی چنین گفت: «بیل ارائه‌ بیش از آن‌چه می‌باشد که ما به مصرف رسانده‌ایم و به همین لحاظ مشکل در میتر وجود داشت که باید حل می‌گردید». عبدالمنان، مسئول صندوق برق آن ناحیه چنین گفت: «من برق این‌ها را قطع کرده‌ام. برای‌شان گفتم‌ میتر را طی مراحل کنید. سه روز برای‌شان فرصت دادم. حالا بیش از دوماه می‌شود، ولی هنوز مشکل‌شان را حل نکرده و برق شان قطع می‌گردد». به گفته‌ی مسئولان شرکت برشنا، با وجود چندین‌بار مراجعه جهت قطع لین برق خانه‌ی طاهر صافی، موفق به انجام این کار نشده‌اند و محافظان وی مانع می‌گردید. قطع لین برق زورمندان که به گونه‌ی غیرقانونی استفاده می‌نمودند، شروع و این برنامه جریان خواهد داشت.

این تنها طاهر صافی نیست که به گونه‌ی غیرقانونی برق را استفاده نموده است. جنرال سید اسماعیل قبادی، عبدالجبار شولگری، نماینده‌ی پشین مجلس نمایندگان، ‌بسم‌الله، وکیل مردم هلمند و قومندان صبور، از جمله‌ی افراد زورمند می‌باشند که در لست شرکت برشنا قرار دارند. خالد، یک تن از کارمندان شرکت برشنا چنین می‌گوید: «من برق خانه‌ی جنرال سید اسماعیل قبادی را قطع نمودم؛ اما وی من را تهدید نمود‌ و گفت که خودرا با من طرف نکن». این درحال است که قبادی بیش از سه دوره از پرداخت بیل برق خود‌داری نموده و میتر خانه‌ی‌ا‌ش‌ کاملا خاموش است و صرفیه‌ی برق را نشان نمی‌دهد. موقعیت این خانه در قلعه‌ی سیدها واقع افشار می‌باشد.

‌رییس تفتیش عمومی ‌برق کابل می‌گوید که برق خانه‌ی عبدالجبار شولگری به گونه‌ی مستقیم وصل بوده و هیچ‌گونه میتر را دارا نمی‌باشد. به گفته‌ی رییس تفتیش عمومی‌ برق کابل، به بسم‌الله، نماینده‌ی مردم هلمند نیز بارها خبر داده شده، ولی وی این گونه گوش‌زدها را نا‌دیده گرفته و از راجستر کردن منزلش خود‌داری نموده است. عبدالرزاق و فردین، دوتن از کارمندان تفتیش شرکت برشنا چنین می‌گویند: «ما سه بار لین برق خانه‌ی وکیل بسم‌الله را قطع نموده  و خواهان طی مراحل قانونی آن شده‌ایم؛ اما ایشان از بازار آزاد میتر خریده و برق‌شان را وصل می‌نماید». این در حالی‌ است که چندی پیش شرکت برشنا به تمام شهروندان خبر داده بود که جهت قانونی ساختن و حل مشکلات برق‌شان به شرکت مراجعه نموده و آن را حل نماید، در غیر آن برق‌های‌شان قطع می‌شود.

مسئولان شرکت برشنا می‌گویند که عواید سالانه‌ی این شرکت مجموعا به 240 میلیون دالر می‌رسد که از این میان 26 درصد آن توسط افراد زورمند پرداخت نمی‌‌شود. به گفته‌ی مسئولان این شرکت در حدود کم‌تر از 100 خانه در سطح شهر کابل و نزدیک به 400 خانه در کل افغانستان وجود دارد که از پرداخت مصرف برق خود‌داری می‌نمایند. شرکت برشنا به تمام شهروندان خبر می‌دهد، تا یک ماه دیگر تمام افراد زورمند و کسانی که به گونه‌ی غیرقانونی از برق استفاده می‌نمایند، مشکلات‌شان را حل و مراحل قانونی استفاده از برق را طی نمایند، در غیر آن نام‌های‌شان به رسانه‌ها داده می‌شود و لین برق‌شان قطع می‌گردد.

هرچند که معیارها در سطح شهر کابل پایین است، ولی نبود صندوق‌های منظم برق، باز بودن دروازه‌های صندوق‌ها و عدم مدیریت و کنترول از آنان سبب شده است که در بعضی موارد مشکلاتی نیز بروز نمایند. علی، یک‌تن از شهروندان کابل می‌گوید که دروازه‌های صندوق برق همیشه بازاند ‌‌و این مسأله سبب می‌‌شود که افراد دست به تقلب بزنند. به باور وی، آمدن بیل‌های گزاف بالای خانواده‌هایی که مصارف زیاد ندارند، یکی از دلایلش همین بوده می‌تواند. مسئولان شرکت برشنا از نظارت و پی‌گیری جدی موضوع خبر داده و افزودند که از این به بعد مراعات حال هیچ‌کس نمی‌‌شود و شهروندان مشکل‌شان را با طی مراحل قانونی می‌توانند حل نمایند.