@WFP_Afghanistan on X

برنامه جهانی غذا در افغانستان برای ادامه‌ی کمک‌رسانی ۶۵۰ میلیون دالر بودجه درخواست کرد

برنامه جهانی غذا در افغانستان می‌گوید که برای کمک‌رسانی در شش ماه آینده به ۶۵۰ میلیون دالر بودجه نیاز فوری دارد.

این برنامه امروز (سه‌شنبه، ۲۲ جوزا) در ایکس نوشته است که پس از رکورد گرسنگی در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، امنیت غذایی در افغانستان اندکی بهبود یافته است؛ اما همچنان بیش از یک چهارم جمعیت برای بقا به کمک غذایی نیاز دارند.

به‌گفته‌ی سازمان ملل متحد، ۲۳.۷ میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.

دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد (اوچا) برای رسیدگی به نیازهای این افراد خواستار ۳.۰۶ میلیارد دالر کمک شده بود.

به‌گفته‌ی اوچا، عملیات کمک‌رسانی در افغانستان با کمبود بودجه مواجه است.

از سویی هم سیل‌های ویرانگر بهار امسال در افغانستان، ناامنی غذایی و نیازهای کمک‌ بشردوستانه را تشدید کرده است.