جاپان: شرط کمک‌ ما به افغانستان، مبارزه با فساد است

اطلاعات روز: سفارت جاپان در کابل اعلام کرد، مبازره با فساد در افغانستان، شرط اصلی ادامه‌ی کمک‌های این کشور خواهد بود. هیروشی تاکاهاشی، سفیر جاپان در کابل دیروز در دیدار با محمد محقق، معاون ریاست اجرایی گفت، کشورش خواهان مبارزه‌ی جدی با فساد اداری در افغانستان است و پس از این، کمک‌های کشورش مشروط به مبارزه‌ی جدی با فساد و شفافیت در مصرف کمک‌ها خواهد بود.

دفتر معاون دوم ریاست اجرایی دیروز با نشر خبرنامه‌‌ای اعلام کرد، تاکاهاشی در این دیدار تکمیل شدن کابینه را برای کشورش و سایر کشورهای کمک‌کننده به افغانستان مهم خواند و گفت، جاپان منتظر تکمیل شدن کابینه است تا مطمئن شود، پس از این کمک‌هایی که به افغانستان می‌شوند، درست مصرف می‌شوند.

او در ادامه گفت که کشورش در سال‌های گذشته در زمینه‌های ساخت سرک، مکتب و تقویت زراعت در افغانستان، کارهای زیادی انجام داده و ابراز امیدواری کرد که حکومت جدید با به کار گماشتن افراد متخصص، برای حفظ این دست‌آوردها کار کند. جاپان در 13 سال گذشته یکی از کشورهای تمویل‌کننده‌ی افغانستان بوده است.

معاون ریاست اجرایی از کمک‌های جاپان در سیزده سال گذشته قدردانی کرد و گفت، جاپان با وزیران تأیید شده از سوی مجلس همکاری کند و سایر اعضای کابینه هم به زودترین فرصت معرفی می‌شوند. محقق افزود، حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد اداری جدی است و با این پدیده سخت مبارزه می‌کند.