تلاش های متنفذین قومی برای رهایی 30 مسافر ربوده شده بی نتیجه پایان یافت

اطلاعات روز: تلاش های متنفذین قومی ولایت زابل و ولسوالی جاغوری برای رهایی 30 مسافر ربوده شده بی نتیجه پایان یافت.

ظفر شریف ولسوال جاغوری در گفت و گوی تیلفونی با روزنامه اطلاعات روز گفت :” ریش سفیدان ولسوالی جاغوری و منطقه رسنه پس از دو شبانه روز دوباره به خانه های شان برگشته اند و تلاش های شان برای رهایی 30 فرد ربوده شده نتیجه ی در پی نداشته است”.

آقای شریف گفت که ریش سفیدان ولایت زابل نیز در تماس تیلفونی گفته اند که موفق نشده اند با افراد ربوده شده و آنانی که آنها را ربوده اند، دیدار و گفتگو کنند.

منابعی به روزنامه اطلاعات روز گفته است که طالبان محل نیز در جستجوی افراد ربوده شده است و آنها نیز از موقعیت 30 فرد ربوده شده اطلاعی ندارند.

با این حال محاسن سفیدان ولسوالی جاغوری گفته اند که ریش سفیدان ولایت زابل و باشندگان ولسوالی خاک افغان به آنها گفته اند که تمام تلاش شان را به کارمی بندد تا در دو روز آینده این افراد رها شوند.

افراد مسلح ناشناس روز دوشنبه چهارم حوت ۳۰ مسافر هزاره را  که با دو بس مسافربری به طرف کابل در حرکت بودند، در بزرگراه کابل-قندهار ربودند.

پس از نشر این خبر گمانه زنی های متفاوتی در مورد هویت ربایندگان در رسانه ها دست به دست شد. ولسوال شاه جوی تأیید کرد که این افراد از افرادی وابسته به گروه داعش بوده اند. اما مقامات ولایت زابل با رد این ادعا گفتند که ربایندگان از قوماندان های مرتبط با گروه طالبان است.

اکنون که بیشتر از چهار شبانه روز از این حادثه می گذرد، سرنوشت این افراد هنوز روشن نیست و دولت در ردیابی و رهایی آنان هیچ کاری نتوانسته است.