دو جوان در ولایت بامیان برای اولین بار توسط محکمه صد دره زده شدند

اطلاعات روز: برای نخستین بار دو جوان از سوی دیوان جزایی ولایت بامیان به اتهام انجام فعل “زنا” صد صد دره زده شدند.

دیوان جزایی ولایت بامیان یک دختر و یک پسر که چندی قبل به اتهام انجام “زنا” بازداشت شده بودند، را محکوم به تطبیق مجازات حد نموده بود که دیروز این جزا بالای این دو جوان تطبیق شد.

یک منبع به روزنامه اطلاعات روز گفت که دو جوان به نام های “امیرشاه” و “بی بی هوا” از مرکز بامیان به اتهام زنا بازداشت شده بودند و دیروز جزای حد(صد دره) بالای آنان جاری شد. این جزا در تالار محکمه استیناف آن ولایت توسط کمر بند اجرا شده است.

یک منبع از مقامات محلی بامیان که نخواست نامش فاش شود به روزنامه اطلاعات روز گفت که: ” دیروز ساعت 2 بعد از ظهر هر یک محترم تمکین رییس دیوان شهری، ایام الدین یوسفی رییس دیوان جزایی و سیف الرحمن عضو این دیوان بالای دو جوان که از طرف محکمه به زنا متهم شده بود را صد صد دره زدند و جزای حد را بالای شان تطبیق کردند”.

این منبع به روزنامه اطلاعات روز گفت که پس از تطبیق حد (صد دره) محکمه شهری با رضایت دوطرف این دو جوان را نکاح هم در آوردند و نکاح نامه شان را در همانجا نوشتند.

این منبع به روزنامه اطلاعات روز گفت که هیئت قضایی عمداً سایرنهادهای حکومتی و نمایندگان کمیسیون حقوق بشر را در جریان نگذاشتند و از عکس گرفتن و فیلم گرفتن تمامی شاهدان این قضیه را منع کرده بودند.