توانايي ماهي سرخ در تشخيص موسيقي کلاسيک

پژوهش جديد دانش‌مندان دانشگاه کيو در توکيو نشان داده است که ماهي‌هاي سرخ شايد فراموش‌کار باشند؛ اما مي‌توانند موسيقي کلاسيک را شناسايي کنند.

اين موجودات مي‌توانند تفاوت ميان قطعه‌اي از موسيقي يوهان سباستين باخ، آهنگ‌ساز قرن 18 و ايگور استراوينسکي، ‌موسي‌قيدان روسي قرن 20 را درک کنند. محققان جاپاني براي ماهي‌ها قطعه‌اي از موسيقي باخ و استراويسنکي را پخش کردند. اين دانش‌مندان هم‌چنين چهار ماهي را طوري آموزش دادند که با شنيدن يکي از قطعات، يک مهره‌ی سرخ را گاز بگيرند. به گفته‌ی دانش‌مندان، ماهي‌هاي سرخ از سازوکار شنوايي مشابه حيوانات پيچيده‌تر برخوردارند. ماهي‌هاي مورد استفاده در اين تجربه در سه چهارم آزمايش‌ها توانستند بين موسيقي تمايز قایل شوند. اگرچه براي اين کار محققان مجبور شدند بيش از 100 جلسه‌ی آموزشي براي ماهي‌ها به منظور آموزش آن‌ها جهت تمايز ميان قطعات اجرا کنند. دانش‌مندان هم‌چنين مي‌خواستند بدانند که آيا ماهي‌ها مي‌توانند قطعات مختلف ناشنيده از يک آهنگ‌ساز را از هم تمايز دهند يا خير؛ اما دريافتند که اين حيوانات قادر به شناسايي آن‌ها نبوده و به طور تصادفي شنا مي‌کردند. البته ماهي‌ها نيز مانند انسان از سليقه‌ی فردي براي موسيقي برخوردارند. در اين آزمايش‌ها يکي از ماهي‌ها به جاي باخ، استراوينسکي را ترجيح داده و يک ماهي ديگر سليقه‌اي کاملا متضاد نشان داد. اين يافته‌ها به رد ادعاهاي پيشين در مورد ساده و فراموش‌کار بودن ماهي‌ها پرداخته است. پيش از اين تصور بر اين بود که حافظه‌ی ماهي تنها 15 ثانيه است؛ اما پژوهش‌هاي اخير نشان داده که ماهي سرخ مي‌تواند تا سه ماه حافظه‌ی خود را نگه‌دارد.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *