ثریا دلیل: گزارش سیگار بی بنیاد است

 

وزیر صحت عامه، گزارش اداره‌ی ‌بازرسی امریکا برای بازسازی افغانستان را که در آن در مورد احتمال هدر رفتن کمک‌های مالی به این وزارت ابراز نگرانی شده بود، رد کرد. د‌کتر ثریا دلیل، وزیر صحت عامه در یک نشست خبری در کابل گفت که این وزارت وجود هرگونه فساد و استفاده‌جویی از منابع مالی تمویل کنند‌گان را به‌شدت رد می‌کند.

وی گفت: «من به عنوان مسئول وزارت صحت عامه با تمام هم‌کاران خود حاضر به حساب‌دهی به حکومت و مردم افغانستان و تمویل کنند‌گان بین‌المللی هستیم و وزارت صحت عامه به مردم امریکا اطمینان می‌دهد که پول مالیه دهندگان امریکا و منابع کمک برای تأمین صحت در افغانستان با امانت‌داری کامل به مصرف رسیده است». د‌کتر دلیل گفت که در وزارت صحت عامه یک واحد هماهنگی و مدیریت کمک‌های بین‌المللی ایجاد شده است که در چارچوب قانون تدارکات افغانستان خدمات صحی را از طریق مؤسسه‌های غیر‌حکومتی ارائه کند.

به گفته‌ی وی، برنامه‌های وزارت صحت عامه توسط اداره‌ی بازرسی ریاست جمهوری سالانه به طور منظم مورد تفتیش قرار می‌گیرد و این اداره‌ هیچ‌گونه سو‌ استفاده و تخطی از قانون را تأیید نکرده است. د‌کتر دلیل هم‌چنان گفت که شماری از نهادهای بین‌المللی نیز برنامه‌های وزارت صحت عامه را بازرسی نموده و به طور منظم دراین راستا کار می‌کنند.

وزیر صحت عامه از اداره‌ی سیگار خواست تا برای اثبات گزارش نگرانی‌های خود به صورت مستقیم با این وزارت گفت‌وگو کند. سیگار در گزارش تازه‌اش گفته است که اداره‌ی امریکا برای توسعه‌ی بین‌المللی (USAID)‌ به تهیه‌ی میلیون‌ها دالر کمک به وزارت صحت عامه‌ی افغانستان، با وجود خطر سو‌ استفاده از آن ادامه داده است. در گزارش ٣٢ صفحه‌ای این سازمان آمده است که محاسبه‌های ناقص و موجودیت فساد در وزارت صحت عامه، خطر ضایع شدن کمک‌های مالی امریکا را به بار آورده است.

اداره‌ی امریکا برای توسعه‌ی بین‌المللی در سال ١٣٨٧،  با وزارت صحت عامه یک قرار‌داد امضا کرد تا یک کمک مالی را برای اجرای یک برنامه‌ی بزرگ ارائه‌ی خدمات صحی اساسی در ١٣ ولایت و ٥ شفاخانه ولایتی در اختیار این وزارت قرار دهد.

در گزارش سیگار آمده است که اداره‌ی امریکا برای توسعه‌ی بین‌المللی یک ارزیابی فراگیر از هزینه‌ی دقیق این برنامه را از جمله هزینه‌های بیماران، آمار جمعیت، زیربناهای موجود و امنیت انجام نداده است. سیگار افزوده است که از مجموع ٢٣٦ میلیون دالر کمک مالی برای این برنامه، ١٩٠میلیون تعهد شده بود که از آن جمله ١٢٧ میلیون به مصرف رسیده و قرار شده که ٦٣ میلیون پول باقی مانده را فراهم شود.

اما جان سوپکو، بازرس ویژه‌ی امریکا برای افغانستان در نامه‌ای خطاب به وزیر امور خارجه‌ی امریکا، سفیر امریکا در کابل و اداره‌ی توسعه بین‌المللی این کشور، خواستار توقف ادامه‌ی کمک‌ها به وزارت صحت عامه، تا زمان برآورد دقیق و معتبر هزینه‌ی اجرای این پروژه  شده است. «پژواک»

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.