باشندگان ناحیه‎ی سیزدهم: مرکز توزیع کارت‌های رای‌دهی کافی نیست

 

جلیل تجلیل

باشندگان ناحیه‌ی سیزدهم شهر کابل از روند‌ توزیع کارت‌های رای‌دهی در این مرکز شکایت می‌نمایند و بودن یک مرکز را در این ناحیه کافی نمی‌دانند. به گفته‌ی شهروندان این منطقه، ده‌ها نفر روزانه از صبح تا چاشت و از چاشت تا چهار بعد‌از‌ظهر انتظار می‌کشند تا کارت بگیرند؛ اما تجمع بیش از حد شهروندان و کمبود مرکز توزیع کارت‌های رای‌دهی سبب شده است که آنان با دست خالی به خانه‌های‌شان برگردند.

صفدر علی، یکی از باشندگان ناحیه‌ی سیزدهم شهر کابل که پشت دروازه‌ی مرکز توزیع کارت را‌ی‌دهی انتظار می‌کشید، به روزنامه‌ی اطلاعات روز چنین گفت: «از دیروز تا به حال (نزدیک به دوازده)‌ در این جا منتظرم، ولی هنوز نوبت نرسیده است». جمعه خان، یکی دیگر از کسانی است که پشت دروازه‌ی مرکز توزیع کارت‌های رای‌دهی به انتظار نشسته است. او که با کراچی‌ دستی نان خانواده‌اش را پیدا می‌کند، ‌از مشکلات و نبود کار شکایت نموده و دو روز انتظار در پشت دروازه‌های این مرکز را صدمه‌ی سنگینی به اقتصاد خانواده‌اش می‌داند. جمعه خان کراچی‌وان چشم دیده‌هایش را از دو روز انتظار در این مرکز بیان کرد: «من دیروز آمدم که کارت بگیرم، ولی نوبت نرسید، حالا هم از صبح تا حال که نزدیک ساعت دوازده است در صف نشستم که بازهم نوبت نرسید و تصمیم گرفتم که فردا کراچی را هم همراه خود بیاورم که اگر نوبت نرسید، دنبال کار بروم که شب گرسنه نمانیم. حالا که می‌بینم نوبت نمی‌رسد، مجبورم بروم دنبال لقمه‌نانی». این تنها جمعه خان و صفدر علی نیستند، بلکه ده‌ها تن از شهروندان از انتظارهای دو روزه و سه روزه‌ی‌شان در این مرکز می‌گویند.

رجب علی، موسفیدی‌ است که در انتظار نشسته تا کارت را‌ی‌دهی بگیرد. وی نیز از روند توزیع کارت و برخورد کارمندان و نیروهای امنیتی شکایت نمود‌ه و می‌گوید که در این مرکز مسایل شناخت و آشنایی مهم است. به گفته‌ی رجب علی، واسطه در این مرکز نقش دارد و افرادی که شناخت و آشنا دارند، به‌آسانی وارد مرکز شده و کارت می‌گیرند. جمشید، یکی دیگر از شهروندان ناحیه‌ی سیزدهم شهر کابل ضمن تأیید حرف‌های رجب علی به روزنامه‌ی اطلاعات روز چنین گفت: «من از مدت دو روز به این‌سو در این‌جا هستم، ولی نوبت به من نرسیده است. هرکس که یک شناخت و آشنا داشته باشد، داخل شده و کارت می‌گیرد». بی‌نظمی و برخورد نامناسب از سوی نیروهای امنیتی و مأموران از مسایل دیگری است که شهروندان از آن شکایت دارند.

علی رضا، باشنده کمپنی ناحیه‌ی سیزدهم ضمن تأیید گفته‌‌های شهروندان در زمینه‌ی شناخت و آشنا داشتن چنین می‌گوید: «بعضی افراد در صف آمده و زنگ می‌زند و تلفن را برای افرادی که مسئولیت دروازه را دارند می‌دهد و بعد از مکالمه به آنان اجازه داده می‌شود‌؛ اما متباقی در صف انتظار می‌کشند». به گفته‌ی علی رضا، مسئولان و نیروهای امنیتی با شهروندان برخورد تند و خشن دارند و این مسئله سبب تنفر و انزجار شهروندان از آنان و دست کشیدن از گرفتن کارت‌های را‌ی می‌شود.

در این میان افرادی نیز بودند که در مدت یک تا یک و نیم ساعت توانسته بودند کارت رای‌دهی بگیرند و برگردند. زمان یکی از این افراد است و خود چنین می‌گوید: «من در مدت یک و نیم ساعت کارت گرفتم. دروازه باز بود، من داخل رفتم و کسی هم نبود که سوال کند من رفتم و کارت گرفتم». این اظهارات زمان نه تنها که خشم شهروندان را در مقابل وی بر‌انگیخت، بلکه مهر درستی بر برخورد دوگانه‌ی مسئولان نیز گذاشت. هرچند که مسئولان امنیتی این ادعاها را بی‌اساس می‌خوانند؛ اما برخورد تند آنان با شهروندان و اعتراف زمان تأییدگر این مسئله است.

در میان انبوهی از جمعیت مردان در مقابل دروازه‌ی لیسه‌ی همایون شهید که مرکز توزیع کارت‌های رای‌دهی حوزه‌ی سیزدهم شهر کابل است، تعدادی از خانم‌ها نیز به چشم می‌‎خورند. آنان نیز این گونه شکایت‌ها را تأیید نمودند. عده‌ا‌ی از آنان بعد از چندین ساعت انتظار با دستان خالی به سوی منزل‌شان بر می‌گردند. معصومه، باشنده‌ی ناحیه‌ی سیزدهم شهر کابل که منزلش نزدیک کوه چهل دختران قرار دارد، چشم‌دیدهایش را چنین گفت: «من چندین‌بار داخل رفتم، ولی اجازه نداد و دوباره خارجم کرد. من ساعت شش صبح با عده‌‌ای از خانم‌ها این‌جا آمده‌ایم؛ اما موفق به گرفتن کارت نشدیم». همراه با معصومه چند‌خانم دیگر هم بود که گفته‌های وی را تأیید نمودند و با دستان خالی بدون موفق شدن به اخذ کارت به سوی منزل‌شان رفتند.

رحمان رودوال، مسئول دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات این مسئله را رد نمود‌ و گفت: «ما یک هیأت را جهت نظارت و بررسی قضیه روان می‌کنیم و هرگاه افراد چنین کرده باشند و اسنادی را به دست بیاوریم، به یقین که آنان را به امنیت و فرماندهی امنیتی کابل معرفی می‌نماییم». رودوال هم‌چنان علاوه نمود که یک تیم دیگر در برنامه‌ی کاری آنان جهت رفع مشکل این ناحیه منظور شده؛ اما نداشتن وسایل تخنیکی و کارمندان فنی سبب شده است که این روند طول بکشد. هرچند که شهروندان نگرانی از عدم دریافت کارت با روند کاری فعلی آن دارند؛ اما کمیسیون مستقل انتخابات انتخابات مدت توزیع‌ کارت‌های رای‌دهی را برای 45 روز دیگر تمدید نموده است. قرار است که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 حمل سال 1393 خورشید برگزار شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.