نامزدی که برای قومی ساختن انتخابات تلاش کند، حذف می‌شود

کميسيون مستقل انتخابات بر هم‌کارى جامعه‌ی مدنى در برگزارى انتخابات شفاف، د‌موکراتيک و سراسرى تأکيد نمود و هشدار داد که به هيچ‌کس ونهادى اجازه‌ی مداخله در انتخابات را نخواهد داد. سرير احمد برمک، عضو ارشد کميسيون مستقل انتخابات که دیروز در نشست «نهضت مدنى سبز» تحت عنوان «نقش جامعه‌ی مدنى در روند انتخابات» صحبت مي‌کرد، گفت که در روند انتخابات کميسيون مستقل انتخابات  به کمک جامعه‌ی مدنى که جزوى از مردم افغانستان است، نياز دارد.

وى افزود که اگر مردم و جامعه‌ی مدنى در انتخابات سر‌اسرى هم‌کارى نکنند، کميسيون نمي‌تواند به تنهايى یک انتخابات شفاف‌، سراسرى و د‌موکراتيک‌ را برگزار نمايد. بنابراین، حضور پُررنگ جامعه‌ی مدنى در هم‌کارى با کميسيون، شرط اساسى شمرده مي‌شود. برمک علاوه کرد که کميسيون انتخابات ميکانيزم‌هايى را به خاطر حل مشکلات فراراه انتخابات آينده و جلوگيرى از مداخلات افراد و نهادهاى دولتى و غيردولتى روى دست گرفته است. وی افزود: «اين اصول و ميکانيزم‌ها در يک جلسه‌ی رسمى با نهادهاى دولتى و غيردولتى شريک خواهند شد و به اساس ماده‌ها و شرايطى که در آن گنجانده شده، واضح گرديده که نهادها، به‌خصوص ارگان‌هاى امنيتى‌ که شيوه‌ی هم‌کارى آن‌ها مشخص است، درجريان انتخابات مداخله نکنند».

به گفته‌ی این عضو کميسيون مستقل انتخابات، کميسيون انتخابات لايحه‌ی تازه‌ای را نيز ساخته است که بر‌اساس آن از سمت‌وسو دادن قومى انتخابات‌ جلوگيرى مي‌شود و اگر نامزدى تلاش کند که انتخابات را رنگ قومى بدهد‌، حق نامزدى او گرفته مي‌شود. وى‌ تهديد‌های امنيتى در راه انتخابات را نگران‌کننده خواند و گفت که تأمين امنيت انتخابات يکى از شرايط اساسى براى برگزارى انتخابات همه‌شمول‌، سرتاسرى‌، شفاف و عادلانه است و بايد تا برگزارى انتخابات نهادهاى امنيتى در اين راستا اقدام‌های عملى نمايند.

ناهيد فريد، رييس نهضت مدنى سبز  و عضو مجلس نمایندگان در اين نشست‌ گفت که انتخابات سال آينده از هرنگاه متفاوت با انتخابات‌هاى گذشته است‌. تصويب و توشيح قوانين جديد، انتقال نظامى از نيروهاى خارجى به نيروهاى افغان، افزايش ناامنى و بيش‌تر شدن تنش‌ها ميان جريان‌هاى سياسى از تفاوت‌هاى انتخابات پيش رو با انتخابات‌هاى گذشته‌اند.

وى برتأمين امنيت و نظارت دقيق از انتخابات تأکيد نمود و افزود: «در دموکراسى‌ها يک دولت مشروعيت خود را از انتخابات و نتايج حاصله از اراده‌ی مردم به دست مى‌آرود، مشروط بر اين که اين انتخابات طبق معيارها به طور شفاف،آزاد و عادلانه برگزار شود و زمينه‌هاى لازم براى شرکت در انتخابات سراسرى فراهم گردد».

احمد ضيا رفعت، استاد دانشگاه کابل و عضو نهضت مدنى سبز با تأکيد بر اين که تأمين امنيت انتخابات مشروط به اراده‌ی حکومت و جامعه‌ی جهانى است، افزود: «هرقدرى که مردم در انتخابات گسترده‌تر اشتراک نمايند، سو استفاده از انتخابات کم‌تر مي‌شود و اگر مردم انتخابات شفاف مي‌خواهند، بايد در انتخابات گسترده شرکت نمايند». وى تأکيد کرد که بايد انتخابات به يک جشن ملى مبدل گردد و به گونه‌ا‌ی در مورد انتخابات به مردم آگاهى داده شود تا نااميدى‌هايى که در اين خصوص وجود دارد، برطرف گردند. «پژواک»

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *