یک سال جنگ,هزینه جنگ,9 میلیارد هزینه جنگ

یک سال جنگ بیش از 9 میلیارد دالر هزینه برداشته است

اطلاعات روز: براساس ارزیابی و گزارش «مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی»، منازعه و افراط‌گرایی در کشور در طول یک سال 9 میلیارد و 91 میلیون دالر تنها برای شهروندان کشور هزینه داشته است.

گزارش این تحقیق که امروز طی نشست خبری در کابل ارائه شد، در آن آمده  است که نزدیک به 25 میلیون دالر، هر روز هزینه‌ی جنگ شده است.
این رقم معادل ۴۴ درصد درآمد ناخالص ملی کشور در یک سال و برابر با ۱۱۳ درصد بودجه سال ۱۳۹۴ است.
به نقل از دیویچه ویله، ادریس عمرزاد، معاون این مؤسسه در نشست خبری گفت: «هزینه یک ساله‌ی منازعه و افراط‌گرایی در یک سال مالی در حدود 9 میلیارد و 91 میلیون دالر امریکایی است. این رقم 44 درصد تولیدات ناخالص و 113 درصد بودجه سال 1394 را تشکیل می‌دهد.»
این در حالی‌ست که بودجه ملی سال ۱۳۹۴ کشور۷.۶ میلیارد دالر است.
هم‌چنان در گزارش این مؤسسه آمده که هزینه یک ساله جنگ بیشتر از چهار برابر مالیاتی است که دولت در یک سال قادر به جمع‌آوری آن می‌باشد.
یافته‌های این پژوهش هم‌چنان نشان می‌دهند که هزینه‌ی یک ساله‌ی جنگ در کشور، می‌تواند تمامی شهروندان را برای بیش از یک سال تغذیه کند.
این ارقام براساس هزینه‌های امنیتی، مهاجرت، صحت، آموزش، تخریب زیرساخت‌ها و تاثیراتی که جنگ بر کارهای توسعه‌ای دارد، اندازه گیری شده‌ است.
تحقیق از ابتدای سال 2014 آغاز شده و هشت ماه را در بر گرفته است. هم‌چنان تحقیق نشان داده است که از سال 2001 به این‌سو 9200 تن از شهروندان کشور به صورت مستقیم از جنگ آسیب دیده‌اند.
براساس این تحقیق، بیشترین بودجه برای مبارزه با خشونت ناشی از افراط‌گرایی مصرف می‌شود و پولی که باید برای بهبود معارف، صحت و برنامه‌های صلح آمیز به مصرف برسد، هزینه جنگ با افراط‌گرایی می‌شود.
در این تحقیق تمام پول‌هایی که برای پروسه صلح، تداوی زخمی‌ها و ساخت و ساز ساختمان‌ها و جاده‌ها پرداخته می‌شود محاسبه شده است. هم‌چنان تقاعدی که به سربازان کشته شده داده می‌شود، نیز حساب شده است. براساس این تحقیق تلفات سال 2014 نیروهای امنیتی به 5000 هزار تن می‌رسد.
مسئولان این مؤسسه گفتند که افراط‌گرایی بیشتر از جوانان و کودکان قربانی می‌گیرد. تحقیق نشان داده است که تنها در سال 2014 شمار تلفات نیروهای امنیتی و غیرنظامیان، 8699 نفر بوده است.

براساس این تحقیق، سالانه تعداد زیادی از زیربناهای کشور مانند مکتب‌ها، ساختمان‌های دولتی، پاسگاه‌ها و جاده ‌ها تخریب می‌شوند که ساخت دوباره آن هزینه هنگفتی برای حکومت دارد.