اداره محیط زیست: افغانستان نقش کم‌تری در تغییر اقلیم دارد ولی بیشترین آسیب را می‌بیند

اطلاعات روز: مقام‌ها در اداره ملی حفاظت محیط زیست می‌گویند، تغییر اقلیم، تهدیدی جدی برای بشریت در جهان است و این مسئله باعث نگرانی‌های زیاد شده است.
عبدالولی مدقق، معین پالیسی این اداره می‎گوید: «افغانستان کم‌تر در تغییر اقلیم هوا و آلودگی‌های گازهای گُل‌خانه‌ای نقش دارد؛ اما بیشتر از دیگر کشورها از این ناحیه متضرر می‌شود.»
مدقق تأکید می‌کند که به‌دلیل تغییر اقلیم، افغانستان در سه مورد بیشترین آسیب را می‌بیند، یک، آب‌ها، دوم، زراعت و سوم جنگلات و علف‌چرها؛ به‌دلیل این‌که ۷۵ درصد مردم کشور مصروف زراعت اند و ما در این قسمت نگران هستیم.
به گفته‌ی وی، خسارات زیادی که افغانستان از تغییر اقلیم متحمل می‌شود باعث شده است که حکومت افغانستان این چالش‌ها را در اولویت کاری خود قرار دهد و برای اولین‌بار رییس جمهور به نشست جهانی تغییر اقلیم در پاریس شرکت کرده است.
مسئولان در اداره ملی حفاظت از محیط زیست می‌گویند که یکی از عوامل عمده آلودگی هوا کارخانه‌های نساجی و داش‌های خشت پزی است که تنها در کابل بیش ۱۲۰۰ داش خشت پزی فعال است و باعث آلودگی هوا می‌شود.
رییس جمهور غنی روز دوشنبه برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم به فرانسه سفر کرد.