شاهراه گردیز- خوست افتتاح شد

اطلاعات روز: شاهراه گردیز-خوست روز گذشته با حضور وزیر فواید عامه، نماینده بنیاد انکشافی آمریکا (یواس آی دی)، نماینده شرکت «ام ی سی سی» و تعدادی از نمایندگان مردم افتتاح شد.
محمود بلیغ، وزیر فواید عامه در مجلس افتتاحیه این شاهراه، گفت: «این سرک از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای مردم کشور به‌خصوص مردم گردیز و خوست سهولت‌های فروانی را فراهم میسازد.»
به گفته وی، شاهراه گردیز – خوست در چهار مرحله ساختمان گردیده بود که سه مرحله آن قبلاً تکمیل شده بود. اکنون آخرین مرحله آن به طول 25 کیلومتر و به ارزش 32 میلیون دالر تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.
طول مجموعی این سرک 101 کیلومتر و عرض سرک 7 متر می‌باشد.
هزینه مجموعی ساخت این سرک در حدود 232 میلیون دالر امریکایی می‌باشد که توسط اداره «یو اس آی دی» پرداخت شده است.