مأموران ولایتی انتخابات فرمایشی تعیین شده‌اند

اطلاعات روز: عده‌‌ای از نمایندگان مردم در مجلس معتقد‌ند که مأموران کمیسیون مستقل انتخابات به گونه‌ی فرمایشی تعیین شده‌اند. شکیبا هاشمی، نماینده‌ی مردم قندهار در مجلس نمایندگان معتقد است که مأموران کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت‌ها، به فرمایش رییس جمهور کرزی تعیین شده‌اند. وی مدعی است که با دیداری که در ولایت داشته، مشاهده نموده که مأموران کمیسیون مستقل انتخابات به نحوی از سوی رییس جمهور و هوادارانش گزینش شده‌اند. این اظهارات در حالی مطرح می‌‌شوند که نگرانی‌ها در زمینه‌ی تقلب در روز برگزاری انتخابات محسوس است.

نماینده‌ی مردم قندهار می‌گوید که من به شفافیت انتخابات پس از این گزینش‌های فرمایشی باور ندارم و از شهروندان می‌خواهم تا متحدانه در برابر این گونه برنامه‌های سازمان‌یافته ایستادگی نموده و روند برگزاری انتخابات را نظارت نماید. به گفته‌ی خانم هاشمی، سهم نگرفتن شهروندان باعث می‌‌شود که دشمنان انتخابات سالم، صندوق‌های رای‌دهی را مطابق به میل‌شان پر نمایند. در انتخابات دوره‌ی قبل نیز از تقلب‌های گسترده در بعضی ولایت‌ها و حوزه‌ها گزارش شده بود، اما این گزینش‌های فرمایشی ممکن است فرصت بزرگی را برای تقلب زمینه‌سازی نماید.

شکیبا هاشمی هم‌چنان معتقد است که انتخابات دور قبل به خاطر حضور خارجی‌ها در کمیسیون بهتر برگزار شد و از برگزاری انتخابات شفاف و سالم در این دور، نگران است. وی هم‌چنان می‌گوید، تعیینات بعضی ولسوالی‌ها و کارمندان اداره‌های دولتی نیز به همین خاطر بوده است تا فرصت را برای تیم حاکم مساعد سازند. وزارت داخله چندی قبل عده‌‌ی زیادی از مقام‌های بلند‌پایه‌ی این وزارت را جابه‌جا نمود که این جابه‌جایی را برای تغییر و اصلاحات در بهتر شدن اداره خوانده است.

شکریه بارکزی، عضو‌ دیگر مجلس نمایندگان معتقد است که سلاح در نزد افراد غیرمسئول سبب می‌گردد که تهدید‌ها را در زمینه‌ی ایجاد فرصت برای تقلب مساعد ساز‌د. به گفته‌ی خانم بارکزی، از مسئولیت شهروندان است تا از روند برگزاری انتخابات در آن روز نظارت کنند و در غیر آن برگزاری انتخابات در آن وضع بی‌‎فایده خواهد بود. هرچند که نهادهای امنیتی از امنیت برگزاری انتخابات به شهروندان اطمینان می‌دهند؛ اما تا هنوز اسلحه‌ها‌ی زیادی نز‌د افراد غیر‌مسئول موجود است که ممکن از آن در ناامن ساختن فضای انتخابات استفاده شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.