سفيرامريکا: در تلاش‌ها براى مبارزه با فساد در افغانستان، هميشه موفق نبوده‌ايم

سفيرامريکا در کابل‌ فساد اداری را تهديدى براى پيش‌رفت افغانستان می‌داند و مي‌گويد که فساد‌ يک موضوع مهم برای رييس جمهور آينده‌ی اين کشور است و رای دهندگان نيز از کانديدان رياست جمهوری توقع دارند که به اين موضوع بپردازند.

جيمز کنينگهم، سفير امريکا مقيم کابل، طى مقاله‌اى نوشته است که افغانستان پس از سال‌ها جنگ، دوباره به زندگی بازگشته و تغييرات به وجود آمده طی ١٢ سال گذشته، قابل ملاحظه می‌باشند؛ شهروندان افغان در سراسر اين کشور خواست‌ها و توقعات بيش‌تر از حکومت‌شان دارند.

‌وى در مقاله‌ی خود نوشته است: طوري که افغانستان به پيش‌رفت خود ادامه مي‌دهد، اما فساد اداری پيش‌رفت اين کشور را تهديد می‌کند، فساد اداری يک موضوع مهم برای رييس جمهور آينده‌ی افغانستان خواهد بود و رای دهندگان از کانديدان رياست جمهوری توقع خواهند داشت تا به اين موضوع بپردازند.

در مقاله آمده است که شرکای بين‌المللی افغانستان نيز از اقدام واقعی در اين راستا استقبال خواهند کرد؛ چنان‌چه پيش‌رفت‌های محسوس در راه مبارزه با فساد اداری، برای حفظ حمايت بین‌المللی از افغانستان در سال‌های آينده، مهم دانسته مي‌شود.

‌سفير امریکا نوشته است: «همه‌ی کشورها، به‌شمول کشور خودم (امریکا) با چالش فساد اداری مواجه‌اند. ما در زمينه‌ی مبارزه با فساد اداری تجارب ارزش‌مند کسب نموده‌ايم. برای مبارزه با فساد در فعاليت خود و تطبيق برنامه‌های امريکا در افغانستان تلاش‌های گسترده می‌نماييم؛ اما در اين تلاش‌ها هميشه موفق نبوده‌ايم، ولى برای شناسايی و جلوگيری از فساد اداری، سخت کوشا مي‌باشيم».

وى در ادامه نوشته است که به همين ترتيب، امريکايی‌ها با شرکای افغان خود کار نموده‌اند تا کسب اطمينان نمايند که بازسازی خدمات اجتماعی افغانستان، زيربنا و ارگان‌های حکومتی افغانستان، با ايجاد ميکانيزم‌های پايدار برای بهبود حساب‌دهی و شفافيت‌ توأم می‌باشند.

 در بخشى از اين مقاله به پيش‌رفت‌هاى به وجود آمده در افغانستان اشاره شده و آمده است که رهبران افغانستان در حال حاضر، ابزار با ارزشی در اختيار دارند که عبارت است از پرداخت معاشات به صورت الکترونيکی، اصلاحات خدمات مُلکی، حساب‌دهی نهادهای مالی، آموزش دادستان‌ها و قاضیان، نظارت جامعه‌ی مدنی و آزادی مطبوعات که با استفاده از آن‌ها مي‌توانند حکومت‌داری مؤثرتر و شفاف‌تر را در همه‌ی سطوح ارتقا‌ بخشند؛ لازم است که افغان‌ها از اين ابزار استفاده نموده و در صدد ايجاد ساير ابزارها باشند.

‌سفيرامريکا درمقاله‌ی خود‌ با ذکر اين که تأثيرهای فساد اداری، ارتباط مستقيم با ثبات اقتصادی آينده‌ی افغانستان دارد، گفته است که به منظور ادامه‌ی پيش‌رفت‌های ١٢ سال گذشته، افغانستان نياز به جلب سرمايه‌گذاری بيش‌تر از منابع داخلی و خارجی دارد.

هم‌چنان فرصت‌های سرمايه‌گذاری عالی وجود دارند تا صنعت را گسترش دهد، منابع طبيعی را انکشاف دهد، تجارت را افزايش دهد و زيربناها را بهبود بخشد. جلب سرمايه‌گذاران، نيازمند يک محيط تجارتی شفاف و مفيد نيز مي‌باشد.

مقاله افزوده است که براساس معيار بانک جهانی، در حال حاضر افغانستان در رده‌ی ١٦٨ از ١٨٥ کشور جهان در زمينه‌ی فراهم نمودن «سهولت انجام کسب و کار» قرار دارد. اين بدين معنا است که ١٦٧کشور دارای سهولت‌های بهتر برای سرمايه‌گذاری، نسبت به افغانستان می‌باشند.

اگر قرار باشد که ظرفيت اقتصادی افغانستان گسترش يابد، حکومت افغانستان بايد اصلاحاتی را روی دست بگيرد تا اعتماد سرمايه‌گذاران را جلب نموده و سکتور تجاری افغانستان را تشويق نمايد. به باور سفير امريکا، اين اصلاحات را ايجاد قوانين مناسب در مطابقت با استندردهای بين‌المللی که متضمن تطبيق قراردادهای معتبر باشد، حل منازعات از طريق نورم‌های بين‌المللی با استفاده از حاکميت قانون، احترام به حق مالکيت، ايجاد فضای شفاف و قابل‌ پيش‌بينی برای شرکت‌های افغانی و بين‌المللی و آوردن اصلاحات مهم مالی و اقتصادی احتوا مي‌کند.

همه‌ی اين اقدامات ضروری است تا حکومت به کسب سرمايه‌گذاری‌ای نايل آيد که افغانستان برای ساختن آينده‌اش نياز دارد. درادامه‌ی اين مقاله هم‌چنان گفته شده است که رسيدن به اين حد، برای هر‌کشور در حال توسعه، امر ساده‌ای نيست؛ اما افغانستان حمايت قابل ملاحظه‌اى داشته است و برنامه‌های تمويل کنندگان بين‌المللی برای کمک به افغانستان، هم‌چنان که اين کشور در زمينه‌ی ارتقای سطح شفافيت و جلوگيری از فساد تلاش مي‌نمايد، ادامه خواهد يافت.

سفير در قسمتى از مقاله‌ی خود‌ کارهای انجام شده در افغانستان را عالى عنوان کرده به طور نمونه از سيستم‌های جديد شفاف و مبتنی بر شايسته‌سالاری در استخدام مسئولان عامه، تقرری بر مبنای شايستگی، نه‌ برمبنای ضوابط و روابط ياد کرده است.

هم‌چنان گفته شده است که وزارت معادن، تقريباً همه‌ی قراردادهای معادن را در ويب‌سايت اين وزارت نشر نموده است، شهردارى کابل که بزرگ‌ترين شهرداری در افغانستان است، روند‌های مؤثرى را در زمينه‌هايی ‌چون صدور جواز ساخت‌و‌ساز، روی دست گرفته است. در سکتورهای کليدی مانند جمع‌آوری ماليات و عوارض گمرکی، افغانستان روند کار را مدرنيزه ساخته و سطح مؤثريت آن را ارتقا می‌بخشد؛ اما به کارهای بيش‌تری نياز است که انجام شوند.

‌در اين مقاله‌ اظهار اميدوارى شده که تغيير پايدار، زمانی رونما خواهد شد که مردم افغانستان به طور فزاينده خواستار حکومت کارا، شفاف و پاسخ‌گو باشند. رسانه‌ها در راستای برجسته ساختن فساد اداری به عنوان يک موضوع مهم برای آينده‌ی افغانستان، نقش مهمی را بازی می‌نمايند.

هم‌چنان گفته شده است که کاهش فساد در همه‌ی سطوح، بافت جامعه‌ی افغانستان را هم‌چنان که با فشار انتقال و تحولات و انکشاف‌های بيش‌تر مواجه مي‌شود، محکم‌تر مي‌سازد؛ اين مهم است که حکومت افغانستان و اقتصاد را از طريق کاهش محدوديت‌های وسيع ناشی از فساد اداری، کارا و ثمربخش بسازد.

سفير امريکا در کابل‌ در پایان اين مقاله نگاشته است که ايالات متحده‌ی‌ امريکا‌ دوشادوش افغانستان در حالي که مردم افغانستان برای تغيير و اصلاحات ضروری تلاش می‌ورزند، خواهد ايستاد. «پژواک»

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *