مشاوره: ازدواج انترنتي

سوال‌: در ازدواج انترنتي چند در‌صد احتمال خوش‌بختي وجود دارد؟

‌ارتباطات مجازی یک مسئله‌ی مهم و یکی از چالش‌های زندگی مدرن است و این نوع روابط نقش زیادی در جامعه داشته و در آینده جانشین بسیاری از عادات اجتماعی خواهد شد. دوست‌یابی و همسر‌یابی ا‌نترنتی نیز یکی از نقش‌های مهم دنیای مجازی است. از آن‌جا که ازدواج ا‌نترنتی یک رویکرد جدید اجتماعی است، شاخص‌های مشخصی در این زمینه وجود ندارد تا در‌صد احتمال خوش‌بختی یا بدبختی را در اين نوع ازدواج‌ها مشخص کند. ‌اما با توجه به برخی از داده‌ها و تجارب توجه به چند نکته اهمیت دارد:

نكته‌ی 1- ا‌نترنت يك پديده‌ی كاملا مجازي مي‌باشد و بر‌این اساس اعتماد به آن بسيار سخت و دشوار است.

نكته‌ی 2- دختر يا پسري كه به چت علاقه دارد و در آن به دنبال همسر مي‌گردد ، آيا مي‌تواند قابل اعتماد باشد؟ چگونه او دنياي واقعي را رها كرده و به دنياي مجازي روي آورده است‌؟ آيا دنياي واقعي اورا اقناع نكرده است؟ آيا در دنياي حقيقي فرد مناسبی برای او وجود ندارد؟ آيا كسي كه در دنياي واقعي كسي را ندارد ‌يا نتوانسته است كسي را بيابد، از نظر روحي، رواني، شخصيتي و… با مشكل مواجه نيست‌؟

نكته‌ی 3- در اصل محيط چت وسیله‌ای است برای ایجاد ارتباط، انجام برخی از کارها، ارائه‌ی خدمات و‌…  ولی‌ متأسفانه برای برخی از افراد چت وسیله‌ای است برای استفاده از دیگران.

نكته‌ی 4- افراد معمولي وقت و فرصتي براي چت ندارند، در حالي كه چت كنندگان حرفه‌اي بعد از مدتي به صورت چت‌گر حرفه‌اي در‌آمده و به آن معتاد مي‌شوند. اين خود عامل بسيار مخربي است كه زندگي اين نوع افراد را شديدا تهديد مي‌كند.

نكته‌ی 5- به نظر مي‌رسد كه احتمال خوش‌بختي و موفقيت در اين نوع ازدواج بسيار كم باشد.

نكته‌ی 6- احساس مي‌شود كه اين افراد با چند‌نوع مشكل مواجه مي‌باشند: 1- داشتن ضعف اعتماد به‌نفس، 2- مواجه با مشكل روحي و رواني، 3- گرایش به روابط با دیگران، 4- داشتن مشکل ارتباطی با خود، اقوام و نزديكان، 5- و به احتمال قوی وجود یک نوع اختلال شخصيتي در این نوع افراد.

نكته‌ی 7- كساني كه به دنبال اين نوع زمينه‌هاي ارتباطي مي‌باشند، ممكن است به دنبال اهداف و مقاصد خاصي بوده و مسايل و مشكلاتي را نيز براي طرف مقابل و خانواده‌اش به وجود آورند. در كل چت و انترنت روش مناسب و قابل قبولي براي اين نوع روابط نبوده و تضميني هم براي موفقيت و خوش‌بختي در اين نوع ازدواج‌ها وجود ندارد.