بهره برداری 9 پروژه انکشافی در ولایت ارزگان

اطلاعات روز: مسئول ساحوی برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت ارزگان می‌گوید که اخیراً 9 پروژه انکشافی این برنامه با هزینه‌ی بیش از ۶ میلیون افغانی در ولسوالی‌های شهید حساس، خاص ارزگان و گیزاب این ولایت تکمیل شده و بهره برداری رسیده است.
ریاست رسانه‌های برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات با نشر خبر‌نامه‌‌یی گفته است که این پروژه‌ها شامل دیوار محافظوی، پلچک‌ها، دیوارهای استنادی، احداث و جغل اندازی سرک و حفر چاه‌های آب آشامیدنی می‌باشند که از مزايای آن‌ه حدود ۱۷۶۵ خانواده مستفید خواهند شد.
خبرنامه افزوده که برنامه همبستگی ملی از شروع فعالیت‌هایش در ولایت ارزگان تاکنون بیش از یک میلیارد و 343 میلیون افغانی را در در تطبیق 1312 پروژه عام‌المنفعه به مصرف رسانده است.