کمک پنجاه میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان

مسئولان اداره‌ی انشکاف بین‌المللی بانک جهانی اعلام کرده‌اند که این بانک، پنجاه میلیون دالر برای بهبود و تقویت دست‌رسی به منابع مالی در افغانستان، ‌به دولت این کشور کمک می‌کنند. در خبرنامه‌ی منتشر شده از سوی این بانک جهانی آمده است که این مبلغ به صورت بلاعوض به دولت افغانستان پرداخت می‌شود.
بر‌اساس خبرنامه‌ای که دیروز (چهارشنبه) به نشر رسیده، این مبلغ مالی برای متشبثان بسيار کوچک، کوچک و متوسط، افغانستان به مصرف خواهد رسید. بانک جهانی از سال ۲۰۰۳ تاکنون ده‌ها میلیون دالر در بخش‌های مختلف از جمله صحت، معارف و بازسازی به دولت افغانستان کمک کرده است. گفته می‌شود که تا‌کنون بانک جهانی صدها میلیون دالر را به هدف توسعه و پیشرفت افغانستان کمک کرده است.
بیش‌تر این کمک‌های بانک جهانی به افغانستان، از طریق وزارت مالیه‌ی کشور مصرف می‌شود. با این حال، در خبرنامه‌ی بانک جهانی آمده است که هدف کمک بلاعوض پنجاه ميليون دالری بانک جهانی، تقويت دست‌رسی به منابع مالی در افغانستان است. خبرنامه می‌افزاید که قرار است ٣٢ ميليون دالر از مجموع بودجه‌ی اين پروژه برای حمايت از تدوام کمک‌ها‌ برای سکتور قرضه‌های کوچک از طريق اداره‌ی حمايت از سرمايه‌گذاری‌های کوچک در افغانستان فراهم شود. هم‌چنان گسترش برنامه‌ی شناسايی و حمايت از قشر فقیر جامعه، که از طريق برنامه‌ی پروژه‌ی دست‌رسی به منابع مالی افغانستان، ھمکاری‌های تخنيکی و مالی برای خانواده‌های فقير و بی‌بضاعت صورت می‌گیرد، تا این خانواده‌ها از لحاظ مالی تمويل شوند. پروژه‌ی دست‌رسی به منابع مالی افغانستان از طريق اداره‌ی حمايت از سرمايه‌گذاری‌های کوچک در افغانستان و اداره‌ی تضمين قرضه‌های افغانستان تطبيق خواهد شد. «پژواک»

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.