پس از دوازده سال٬ اداره‌های دولتی در مندول نورستان فعال شدند

مقام‌های محلی در ولایت نورستان در شمال شرق کشور می‌گویند که پس از دوازده سال و برای نخستین بار مأموران دولتی در ولسوالی مندول این ولایت مستقر شدند. محمد تمیم نورستانی، والی نورستان گفت که این اداره‌ها به تلاش دولت و بیش‌تر با همکاری مردم در ولسوالی مندول فعال شده‌اند.
مندول در شرق نورستان بزرگ‌ترین ولسوالی است که نسبت به دیگر ولسوالی‌های این ولایت بیش‌ترین جمعیت را دارد. براساس آمارهای ارائه شده، این ولسوالی بیش از ۷۳ قریه دارد. اداره‌ی ولسوالی مندول در جریان ۱۲ سال گذشته بیش‌تر در کنترول طالبان بوده است. در سال‌های گذشته هیچ‌برنامه‌ی دولتی در این ولسوالی تطبیق نشده است و طالبان حتا به تیم‌های واکسین نیز اجازه‌ی ورود به این ولسوالی را نمی‌دادند.
با این حال، محمد تمیم نورستانی، والی نورستان می‌گوید که انتظار می‌رود با توجه به نیازمندی‌های مردم مندول، پروژه‌های دولتی در این ولسوالی اجرا شوند. آقای نورستانی ساخت جاده و رسیدگی به مشکلات امنیتی و صحی را از نیازمندی‌های اساسی و اولیه‌ی باشندگان مندول خوانده است. نورستانی گفت: «با همکاری مردم بیست کیلومتر جاده‌ی اصلی که ولسوالی مندول به ولسوالی دوآب را وصل می‌کند، به شکل ابتدایی و خامه ساخته شده که تلاش می‌شود هفت کیلومتر باقی مانده تا مرکز مندول را نیز تا هفته‌های آینده بسازیم».
با این حال، او می‌گوید که بانک جهانی هزینه‌ی ساخت شصت کیلومتر جاده‌ی مندول را به عهده گرفته که قرار است کار ساخت این جاده در سال آینده آغاز شود. این جاده که از مرکز ولسوالی دوآب شروع می‌شود، تا آخرین قریه‌ی مندول می‌رسد و به شکل خامه ساخته می‌شود.
انتخابات در مندول
محمد تمیم نورستانی، والی ولایت نورستان می‌گوید که قرار است انتخابات ریاست جمهوری برای نخستین بار در ولسوالی مندول برگزار شود. نورستانی می‌گوید که حدود چهار هزار کارت رای‌دهی برای باشندگان مندول توزیع شده است که به گفته‌ی او، این روند نشان‌گر حضور باشندگان این ولسوالی در انتخابات آینده‌ی ریاست جمهوری خواهد بود.
والی نورستان افزود که باشندگان مندول از برنامه‌های دولت حمایت می‌کنند، اما او می‌گوید که در جریان سال‌های گذشته به‌نحوی در حق مردم این ولسوالی جفا صورت گرفته است. محمد تمیم نورستانی گفت که شوراهای مردمی در مندول را فعال می‌کند تا به شکلی ارتباطات اداره‌ی ولایت با مردم این ولسوالی از طریق این شوراها برقرار شود. مولوی شیراحمد و کمال‌الدین، نخستین ولسوال و فرمانده امنیتی هستند که از یک هفته بدین‌سو در ولسوالی مندول به کار آغاز کردند. روز یک‌شنبه به حمایت و استقبال از ولسوال و فرمانده امنیتی میان باشندگان محلی مسابقه‌ی بزکشی نیز برگزار شد. «بخدی»