اسیران برگشته از دست طالبان در میرزااولنگ

روایتی از میرزااولنگ؛ تروریستان طفل شیرخوار تا مرد 95 ساله را به رگباربستند

زهرا جویا
بامداد صبح روز شبنه، 16 اسد گروه‌های تروریستی طالب و داعش روستای را در ولسوالی صیاد ولایت سرپل به نام منطقه‌ی میرزا اولنگ تصرف کردند.
براساس آمارهای رسمی گروه‌های تروریستی 150 خانواده را در این منطقه به گروگان گرفتند و به گفته‌ی باشندگان محل حدود 60 تن از غیرنظامیان را به گلوله بستند.
در میان افراد کشته شده‌ به گفته‌ی مردم محل کودک شیرخوار ( یک ونیم سال) و پیر مردی 95 ساله نیز شامل است.
منطقه‌ی میرزا اولنگ در ولسوالی صیاد ولایت سرپل منطقه کوهستانی است -که به قول باشنده‌گان محل در وسط دره‌ی بسیار تنگ موقعیت دارد و اطراف این روستا را کوه‌های بزرگ احاطه کرده است .
سید مهدی، باشنده‌ی منطقه‌ی میرزا اولنگ و ازکسانی که دوشبانه روز در اسارت گروه‌های تروریستی بوده چشم دید و چگونگی حمله‌ بر این منطقه را با اطلاعات روز قصه کرده است.
مهدی می گوید، بامداد روز شنبه هنگامی که باشندگان محل برای ادای نماز صبح از خواب بیدار شدند متوجه شدیم که اطراف منطقه‌ی میرزا اولنگ را گروه طالبان تصرف کرده است. جنگ شدید میان پولیس محلی و گروه طالبان جریان دارد بعد از مدت چهار ساعت گروه‌های تروریستی همه‌ی ساحه‌ی اطراف میرزا اولنگ را محاصره کردند.
مردم محل و نیروی خیزش مردمی به گفته‌ی سید مهدی یک شبانه روز در برابر حمله‌ی گسترده‌ی دو گروه تروریستی مقاومت می‌کنند، در این نبرد هیچ نیروی از حکومت مرکزی و محلی مردم منطقه را یاری نکرده است.
پس از یک روز نبرد سخت و نفس‌گیر باشندگان محل و نیروی خیزش مردمی؛ دم غروب جنگجویان طالب و داعش خودشان را به نزدیک روستا می‌رسانند و هرچه شب تاریک تر‌ می‌شود جنگجویان به روستا نزدیک تر می‌شوند آن زمانی است که خط نبرد پولیس محلی از سوی تروریستان شکستانده شده است.
سید مهدی گفت که پولیس محلی ساعت 2 صبح روزیکشنبه به مردم خبر دادند که از منطقه هرچه عاجل فرار کنند و دیگر توان مقاومت را ندارند:«دم غروب که شد از چهار طرف میرزا اولنگ پیش آمدند و شب هنگام در تاریکی از چهار طرف بالای مردم حمله کردند، یک شبانه روز با مردم جنگ کردند در شب دوم از مردم پیشی گرفتند نیروهای خیزش مردمی بسیار کم بودند نتوانستند که مقاومت کنند ساعت دو شب پولیس محلی به مردم گفت که خط‌ی جنگ شکسته ما توان مقاومت را نداریم خود تان را بکشید.»
تا دو روز نبرد سخت و نفس‌گیر از سوی حکومت مرکزی و محلی هیچ‌گونه کمک زمینی و هوایی صورت نگرفته است.
تا هنگام طلوع آفتاب یک تعداد کم مردم محل از ساحه فرار کردند اما به قول سید مهدی 80 درصد مردم صبح یکشنبه پس از شکست پا به فرار گذاشتند که در مسیر راه، جنگجویان مانع آنان شدند و مردم را برگشت دادند و دو شبانه روز در اسارت گرفتند.
سید مهدی که خود نیز در گروگان این جنگجویان قرار داشته گفت که در روز اول تروریستان رفتار بسیار خشن با مردم داشتند مردان را مورد شکنجه قرار می‌دادند واز آنان سلاح و مهمات می‌خواستند.
در میان کشته شده‌گان برادر سیدمهدی نیز شامل است. او سخت غم‌گین است. او گفت ک با برادر 35ساله اش از ساحه فرار می‌کردند که در مسیر راه تروریستان آنان را دستگیر کردند.
او می‌گوید برادرش دو کودک یک ونیم ساله و سه ساله به همراه خود داشت وقتی جنگجویان به آنان نزدیک می‌شود او از برادرش می‌خواهد که فرار کند اما برادرش کودکانش را رها نمی‌توانست و این گونه توسط تروریستان تیرباران شد.
سید مهدی گفت که تروریستان مانع فرار 235 نفر شدند و آنان را به اسارت گرفتند اما حدود 27 نفر را به رگبار بستند و به شهادت رساندند.
او می‌گوید مردم محل قبل از حمله‌ی تروریستان همه‌ی زنان و دختران منطقه‌ی میرزا اولنگ را در یک جای«محفوظ» پنهان می‌کنند و موسفیدان منطقه از آنان مواظبت می‌کردند که به قول مهدی به زنان این منطقه‌ی هیچگونه آسیبی نرسیده است.
جنجگویان طالب و داعش مردم محل را مورد آزار و اذیت قرار دادند و در نخست از آنان سلاح خواستند و خانه‌های مرم این روستا را تا چهار بار تلاشی کردند تا سلاح گیر بیاورند و بلاخره به نتیجه نرسیدند.
سید مهدی می‌گوید قبل از این حمله؛ گروه‌های تروریستی 13نفر از مردم محل را باخودشان برده بودند و از آنان خواستند که به آنان تسلیم شوند اما مردم میرزا اولنگ این خواست آنان را نپذیرفتند.
او گفت قبل از این، در سه سال گذشته منطقه‌ی میرزا اولنگ حد اقل چهار بار مورد حمله‌ی تروریستان قرار گرفته اما حکومت هیچگونه توجهی به این امر نکرده است.
جوادی یکی دیگر از بزرگان منطقه‌ی میرزا اولنگ است او می‌گوید زمانی که این منطقه به تصرف جنگجویان طالب و داعش افتاده خودش در مرکز ولایت سرپل بوده.
وی گفت که میرزا اولنگ تنها یک روستا نیست آن یک ساحه‌ی بزرگی از ولایت سرپل را تشکیل می‌دهد. که دارایی یازده میسر خرد و بزرگ است.
او تاکید کرد که در جریان حمله‌ی تروریستان 60 نفر کشته شدندکه تاهنوز 51 نفر از کشته شدگان این منطقه‌ شناسایی شدند.
به گفته‌ی وی کسانی که در این روستا شهید شدند هنوز دفن خاک و تشیع جنازه نشدند و جنگجویان طالبان و داعش حدود 21 نفر را در میان یک «جر آب» انداخته اند و یک تعداد دیگر را در ابتدا به صورت پراگنده به قتل رسانده و گور دسته جمعی کرده‌اند.
جوادی می‌گوید که این مساله برایش جالب است این که در دیگر مناطق گروه طالب و داعش باهمدیگر می‌جنگند اما در روستای میرزا اولنگ در تبانی با هم دست به کشتار جمعی مردم زده‌اند.
این باشنده‌ی منطقه‌ی میرزا اولنگ گفت که نیروهای امنیتی قبل از حمله‌ی جنگجویان طالب و داعش منطقه را ترک کرده بودند.
گفتنی است که صبح امروز نیروی کمکی به منطقه‌ی میرزا اولنگ ولایت سرپل رفته اند و عملیات بازپس‌گیری این منطقه را آغاز کردند.