توزیع تراکتور رایگان برای کشاورزان للمی‌کار در 24 ولایت

اطلاعات روز: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که برای نخستین بار برای کشاورزان للمی‌کار در 24 ولایت کشور به‌صورت رایگان تراکتور توزیع می‌کند.
وزارت زراعت با نشر خبرنامه‌یی گفته که تصمیم توزیع تراکتور و وسایل زراعتی برای کشاورزان للمی‌کار پس از مرور پیش‌بینی‌ها و دریافت احتمال بارند‌گی گرفته شده است.
در خبرنامه آمده که این وزارت پس از افزایش احتمال بارندگی در هفته‌های آینده، تصمیم گرفته است که به‌هدف توسعه‌ی کشت للمی در مناطق واجد شرایط کشت و افزایش حاصلات گندم، به کشاورزان للمی‌کار در ۲۴ ولایت، تراکتور و وسایل کشت رایگان فراهم کند.
وزارت زراعت روز چهارشنبه، 25 جدی نشستی را در این زمینه برگزار کرد. نصیراحمد درانی، وزیر زراعت در این نشست گفت که پس از بررسیِ سودمندی‌های این تصمیم، به رییسان زراعت، آبیاری و مالداری ولایات دستور داده تا تراکتورهای اداره‌های مربوط‌‌شان را به گونه‌ی رایگان در اختیار کشاورزان للمی‌کار قرار دهند.
بر بنیاد این تصمیم، کشاورزان تنها تیل تراکتورها را در زمان آماده‌سازی زمین‌های‌شان تهیه می‌کنند.
در خبرنامه آمده که وزارت زراعت در حال حاضر در ۲۴ ولایت کشور ۲۹۷ عراده تراکتور فعال دارد. هم‌چنان ۱۷۲ عراده‌ تراکتور در حالت احتیاطی در مرکز کشور موجود است که در صورت نیاز می‌توان از آن استفاده کرد.
درانی به مسئولان این وزارت هدایت داده که در صورت نیاز، به‌زودی تراکتورهای آماده‌ی مرکز را نیز به ولایت‌هایی که نیاز دیده می‌شود، انتقال و در خدمت کشاورزان للمی‌کار قرار بدهند.