سلام رحیمی و معصوم استانکزی با عطامحمد نور در بلخ گفت‌وگو کرده‌اند

اطلاعات روز: روز گذشته سلام رحیمی، رییس اداره امور ریاست‌جمهوری و معصوم استانکزی، رییس عمومی امنیت ملی به‌خاطر حل تنش میان حکومت و عطامحمد نور، به بلخ رفته و با آقای نور گفت‌وگو کرده‌اند.
محمدافضل حدید، رییس شورای ولایتی بلخ که از افراد نزدیک به عطامحمد نور است در صحبت با روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت که روز گذشته (13حوت) معصوم استانکزی و سلام رحیمی به بلخ آمده و با آقای نور در زمینه‌ی حل تنش‌ها گفت‌وگو کردند.
آقای حدید افزود از جزئیات گفت‌وگوها و این که آیا آنان به کدام توافقی رسیده‌اند یا خیر؟ معلومات ندارد.
او هم‌چنان گفت که نمی‌داند این هیأت به‌صورت رسمی از سوی ریاست‌جمهوری به بلخ فرستاده شده آنان از آدرس شخصی شان با آقای نور گفت‌وگو کرده‌اند.
براساس گزارش‌ها آنان تا نیمه‌های شب با هم گفت‌وگو کرده‌اند و احتمال دارد بن‌بست مذاکرات شکسته و دو طرف به توافق رسیده باشند.
نزدیک به دو ماه می‌شود که اختلاف‌ها میان ارگ ریاست‌جمهوری و حزب جمعیت در مورد برکناری عطامحمد نور از ولایت بلخ ادامه دارد.
آقای نور اعلام کرده است تا زمانی که حزب جمعیت با ارگ به توافق نرسد او به‌عنوان والی بلخ به کارش ادامه می‌دهد.
با تماس‌های تلفونی مکرر به ارگ ریاست‌جمهوری، موفق به دریافت دیدگاه ریاست‌جمهوری در رابطه به سفر این دو مقام به بلخ، نشدیم.
روز گذشته ویس احمد برمک، وزیر امور داخله‌ گفته بود که به‌زودی تنش میان رییس‌جمهور و عطا محمد نور حل می‌شود.