یک شهروند ایران هنگام انتقال 29 کیلوگرام هیروئین در هرات بازداشت شد

اطلاعات روز: مقام‌های محلی ولایت هرات در غرب کشور می‌گویند یک شهروند ایران هنگام انتقال مواد مخدر در مرز اسلام‌قلعه بازداشت شده است.
عبدالاحد ولی‌زاده، سخن‌گوی فرماندهی پولیس هرات به روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت این شهروند ایران 29 کیلو گرام مواد مخدر نوع هیروئین را به گونه‌ی ماهرانه در داخل تایر یک کامیون/ لاری جاسازی کرده بود که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
آقای ولی‌زاده افزود که این شخص در نقطه‌ی صفر مرزی اسلام‌قلعه، زمانی که می‌خواست این مقدار مواد مخدر را به ایران انتقال دهد بازداشت شده است.
این نخستین باری نیست که شهروندان ایران به اتهام انتقال مواد مخدر به این کشور بازداشت می‌شوند، در گذشته نیز چندین فرد ایرانی به اتهام انتقال مواد مخدر در افغانستان بازداشت شده‌اند.
ولایت هرات به دلیل هم‌مرز بودن با کشور ایران به گذرگاه مواد مخدر به این کشور مبدل شده است.