مجلس دریافت 70 میلیون دالر قرضه برای ساخت سرک حلقوی کابل را تایید کرد

اطلاعات روز: مجلس نمایندگان با دریافت قرضه برای ساخت سرک حلقوی کابل موافقت و توافق‌نامه این قرضه را تایید کرد.
توافق‌نامه‌ی دریافت قرضه برای ساخت سرک حلقوی کابل از سوی کمیسیون امور بین‌المللی مجلس در نشست امروز (دوشنبه، 20 حمل) این مجلس ارائه شد که 119 نماینده به آن رأی تایید دادند.
زکریا زکریا، یک عضو کمیسیون امور بین‎المللی مجلس گفت که جلوگیری از ازدحام در شهر کابل یکی از اهداف اساسی ساخت سرک حلقوی کابل در این توافق‌نامه خوانده شده است.
آقای زکریا افزود که این توافق‌نامه در دو مرحه و 13 ضمیمه ترتیب شده است.
بر اساس این توافق‌نامه، وزارت مالیه افغانستان برای ساخت سرک حلقوی کابل 70 میلیون دالر امریکایی از بانک توسعه اسلامی قرضه می‌گیرد.
در این توافق‌نامه آمده است که دولت افغانستان پول قرض گرفته شده را در 25 سال و 36 مرحله به صورت تدریجی دوباره به بانک توسعه اسلامی پرداخت خواهد کرد.
در توافق‌نامه آمده که کار ساخت سرک حلقوی کابل به طول 207 کیلو متر به شکل چهار سرکه در طول پنج سال تکمیل خواهد شد.
سرک حلقوی کابل، پایتخت را به شکل مستقیم با شاهراه‌های کشور وصل می‌کند.
این سرک حلقوی از جاده‌ی کابل – جلال‌آباد در منطقه‌ی پلچرخى آغاز می‌شود و با عبور از نقاط تقاطع در جاده‌ی کابل – پروان در ولسوالى ده سبز، جاده‌ی کابل – ميدان وردگ در منطقه‌ی قلعه‌ی حيدرخان ولسوالى پغمان و جاده‌ی کابل – لوگر در مربوطات ولسوالى چهارآسياب، شهر کابل را دور می‌زند.
هزینه‌ی ساخت این سرک بیش از 110 میلیون دالر امریکایی پیش‌بینی شده و وزارت مالیه 70 میلیون دالر آن را از بانک توسعه اسلامی قرضه می‌گیرد.