اختلاف نمایندگان برسر استیضاح رییس امنیت ملی

اطلاعات روز: نمایندگان مجلس برسر استیضاح معصوم استانکزی، رییس امنیت ملی اختلاف نظر دارند.
شماری نمایندگان استیضاح آقای استانکزی را خلاف اصول، عقده گشایی شخصی و غیر موجه می‌خوانند اما شمار دیگری نمایندگان بر اعمال این صلاحیت مجلس تأکید دارند.
نذیر احمد احمدزی نماینده‌ی مردم لوگر در مجلس می‌گوید که برخی نمایندگان مجلس با امضای درخواستی استیضاح رییس امنیت ملی، مجلس را به سمت تشنج به پیش می‌برند.
آقای احمدزی هشدار داد که اگر رییس امنیت ملی استیضاح شود «حرکت مدنی بزرگی را در تالار مجلس به راه می‌اندازد و مانع این استیضاح خواهد شد.»
او استیضاح آقای استانکزی را غیر قانونی خواند و خطاب به رییس مجلس گفت که از فیصله استیضاح آقای استانکزی بگذرد.
به گفته‌ی وی این تصمیم بر اساس عقده‌های شخصی برخی نمایندگان مجلس گرفته شده است و به هیچ وجه قابل قبول سایر نمایندگان نیست.
اما عبدالرئوف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان در واکنش به اظهارات آقای احمدزی گفت که هیأت اداری بر اساس اصول وظایف داخلی مجلس و قانون اساسی کشور نمی‌تواند «درخواست استیضاح حدود 50 نماینده را نادیده بگیرد».
آقای ابراهیمی افزود که نمایندگان باید از وارد کردن اتهام بر هیأت اداری خود داری کنند و هیأت اداری تنها صلاحیت تعیین زمان استیضاح را دارد.
از سوی هم نمایندگان موافق استیضاح رییس امنیت ملی، نمایندگان مخالف را به طرفداری از حکومت متهم کردند.
همایون همایون، معاون اول مجلس در این مورد گفت که یک تعداد نمایندگان با طرفداری از آقای استانکزی مانع اعمال صلاحیت‌های قانونی مجلس می‌شوند.
ظاهر قدیر دیگر عضو مجلس نیز گفت، نمایندگانی که در مخالفت با استیضاح رییس امنیت ملی برخواسته‌اند، «نماینده‌ی شخصی افراد هستند» و از مردم افغانستان نمایندگی نمی‌کنند.
آقای قدیر گفت، نمایندگانی که خواستار استیضاح رییس امنیت ملی هستند به منافع کشور فکر کرده‌اند.
عبدالرحیم ایوبی نیز گفت، برخی گروپ‌های پارلمانی از طرف حکومت ایجاد شده‌اند و اعضای این گروپ با حمایت از موقف حکومت، مانع استیضاح رییس امنیت ملی می‌شوند.
پیش از این 48 نماینده مجلس برگه‌ی استیضاح رییس امنیت ملی را امضا کرده‌اند و استیضاح آقای استانکزی در آجندای نشست چهارشنبه آینده‌ی مجلس گنجانیده شده است.
برخی نمایندگان تأکید داشتند که رییس امنیت ملی پیش از این در نشست استجوابیه مجلس شرکت کرده و دیگر دلیلی برای استیضاح او وجود ندارد و نباید مجلس« بازیچه‌ی دست برخی نمایندگان» شود.
رییس امنیت ملی دوهفته پیش از سوی مجلس استیضاح شد؛ اما برگه‌ی استیضاح او قبل از استجواب از سوی نمایندگان امضا شده بود و در آجندای نشست چهارشنبه آینده‌ی مجلس گرفته شده است.